Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 46

Da var igjen tiden inne for den ukentlige oppdateringen fra oss på klubbkontoret. Denne uken har vert en kombinasjon med både litt møter, men også saksbehandling og besvarelser på medlemshenvendelser.

Først ut så har vi denne uken blant annet hatt møte med ledelsen i wireline i forbindelse med at en ser på mulighetene for og drifte ett IO senter fra land på kontoret for og supportere og støtte aktivitet ute i havet. Det er en del spørsmål som en må utrede for at ett slikt tilbud skal komme på plass og kommer i den forbindelse til og bli innkalt på en risiko kartlegging av dette temaet om kort tid.

Alle medlemmene i Industri Energi fikk denne uken en epost der de blir bedt om å gjennomføre en kort spørreundersøkelse vedr Covid karantene kompensasjon. En har frister å forholde seg til så om en mener en har et krav mot arbeidsgiver i forbindelse med karantene i arbeidsforholdet. Så i den forbindelse sett av litt tid til å svare på undersøkelsen. Hvis du ikke mener du har krav om kompensasjon, er det bare å svare nei.

Vi hadde også denne uken ett møte om kurs for opplæring i bruk av «skjerm» tilknyttet Drilltronics Advisory. Kurset tilbys som virtuell gjennomgang (ca 2 timer); 1 time Teams gjennomgang med Sekal og 1 time felles e-læringskurs. Dette lønnes som for tilsvarene e-lærings kurs med 2 timer. Det foreligger pr nå ikke ett formelt krav til repetisjon.

Men leverandør foreslår repetisjon på bakgrunn av at oppdateringer skjer kontinuerlig. Vi ble enige om at en kjører 2 timers kurs med Sekal og brukergruppen i første omgang. Og etter at brukergruppen har fått brukt Drilltronics Advisory noen måneder vil vi sammen med dem foreta en evaluering på hvilket intervall man bør ha repetisjon.

Når det gjelder wireline så ser vi for oss å fortsette forhandlingene med bedriftsledelsen om den lokale særavtalen i løpet av neste uke.

Også vil vi ønske dere alle en riktig god helg.