Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 46

Nok en hektisk møte uke har komt til en ende. Denne uka har vi både deltat på HVO konferanse, avhold styremøte og ett kort planleggingsmøte i forbindelse med landsmøtet som går av stablen neste uke.

Uken startet imidlertid med ett Teams møte i FLX gruppen etter det så avholdt klubben de ukentlige møtet i arbeidsutvalget hvor en planla ukens gjøremål.

Etter det så deltok vi på HVO konferanse fra tirsdag til torsdag, det var mange innterisante emner som ble diskutert på denne konferansen og det kom også frem en del nyttig informasjon. Det er ett par tema som vi spesielt ønsker og trekke frem.

Det første var tilbakemeldingen om at de er mange installasjoner hvor både våre verneombud og ledelsen ombord ikke er kjent med at om man velger av ulike grunner og gå med redusert bemanning. Så skal dette drøftes med verneombudet, det er ikke noe som plattform ledelsen bare kan ta en avgjørelse om på egenhand. Det er utarbeidet en egen prosedyre / sjekkliste som skal fylles ut om dette skal gjøres. En finner den i Compass og den heter  CP-03-01.02. Kan også ses som vedlegg i denne artikkelen.

En annen ting som også ble tatt opp var at praksisen for erklæring av at plattformen var ren etter bruk av oljebasert boreslam også ble praktisert ulikt på de ulike installasjonene. Det er en enighet fra en hel tid tilbake om hvordan dette skal praktiseres, vi har i denne artikkelen lagt ved en eldre protokoll som beskriver hvordan dette skal gjøres. Men i korte trekk så vil kompensasjon av boreslam først bortfalle etter at plattformen er rengjort og den har blitt inspisert og funnet tilstrekkelig rengjort av Verneombud og boresjef. En ble forøvrig enige på HVO konferansen om å ta denne protokollen opp med bedriften og oppdatere den, samt opprette ett standarisert skjema som skal benyttes for og dokumentere at riggen er ren.

Ellers vil vi også ta med at vi følgende informasjon: Archer nærværsgruppe (arbeidsgiver, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten) har blitt enige om å utvide egenmeldingens perioden til 11 dager, dette for å gi den ansatte bedre mulighet til å bli friskmeldt før utreise. Det forekommer sjeldent korttidsfravær som overstiger 11 dager. Vi vil oppfordrer ansatte å bruke egenmelding ved korttidsfravær. Og husk det er viktig å ha god dialog med HR-koordinator ved slikt fravær.

Klubben har også avholdt styremøte denne uken og ett kort planleggingsmøte til landsmøtet i neste uke. Når det gjelder landsmøtet forøvrig så vil hele AU og store deler av styret delta på dette møtet. Og det består av heldags møter som går gjennom hele neste uke. Det vil i den forbindelse være vanskelig og komme i kontakt med oss og  vi vil bare være tilgjengelig på mail og i svært begrenset omfang beklageligvis. Men er det noe som virkelig haster så kan en forsøke og kontakte oss på telefon også vil vi ringe opp igjen når en har mulighet.

Og med det så vil vi på klubbkontoret ønske dere alle en riktig god helg.