Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 46

God helg folkens, da var også denne uken over. Som nevnt i forrige info så er vi nå grunnet korona situasjonen tilbake på hjemme kontor, så de møtene som har blitt gjennomført denne uken har vert på Teams.

Vi har blant annet som nevnt avslutningsvis forrige uke fortsatt med drøftelsen vedrørende opprettelse av en prosjektavtale for de som leies ut i denne stillingen til Equinor. Det ble til slutt enighet rundt rammene av denne avtalen, og aktuelle kandidater har fått tilsendt mer utfyllende informasjon på mail. Bedriften vil sannsynligvis i løpet av kort tid ta kontakt med aktuelle kandidater med tilbud om denne prosjekt stillingen.

Denne uken har vi også hatt ett møte med ledelsen på Equinor kontrakten der bruken av Obs kort ble diskutert. Det har den siste tiden kommet inn meldinger om at ansatte har fått beskjed om at alle obs kort skal signeres. Dette stemmer ikke, da anonymitet er ett viktig element som den ansatte kan velge og bruke om den ansatte selv ønsker det.

Men det er viktig å påpeke en ting og det er at det er kontraktsmessige forpliktelser til at det blir dokumentert daglig gjennom rapporterings systemet: At hver enkelt ansatt følger sikkerhets standarden, liv reddende regler eller «I am safety expectations» og slike rapporter skal signeres. Det vil bli sendt ut en presentasjon fra bedriften som forklarer dette litt mer detaljert.

Det ble avtalt underlønnsoppgjøret for de landansatte at vi ha ett møte med bedriften for å forsøke og avklare hvor mange timer overtid som er inkludert i de ansattes arbeidskontrakt. Det ble avholdt ett innledende møte om dette denne uken, men arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Vi har som målsetting og ha dette avklart innen slutten av året. Det ble også denne uken avtalt nytt møte i pensjonsutvalget som nå er satt til slutten av denne måneden.

Neste uke er det av ulike årsaker relativt lite møte aktivitet, og i den forbindelse vil sannsynligvis flere av oss benytte anledningen til å ta ut noen ferie dager som vi har til gode. Vi vil dermed ikke har full kapasitet neste uke og det kan ta noe lengre tid og få henvendelsene sine besvart, men det er selvfølgelig fortsatt bare og ta kontakt.

Med det så vil vi ønske alle en god helg, hilsen oss på klubbkontoret.