Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 45

Dette har vert en hektisk uke med mye møte aktivitet om der forskjellig saker har blitt drøftet. Vi har deltatt på alt fra utreisemøte til townhall møte. samt møter både med bedriften og forbundet.

Den saken som naturligvis tok mesteparten av tiden er avtalen som ble inngått for de wireline personellet som kom over fra DeepWell, som det er laget en egen informasjons sak om. I korte trekk kan en oppsummere saken slik at etter at kontraktstildelingen av Wireline kontrakten på Equinor og Conoco var kjent. Så var faktum at Archer trengte mange nye medarbeidere og DW mistet mye av sitt arbeid.

Det første som skjedde var at Archer kjøpte opp DeepWell for og drifte dette som et eget selskap i konsernet. Men etterhvert som tiden gikk så valgte styret i Archer og heller gå for en full Fusjon av selskapene. Dette medfører at de ansatte som fortsatt er ansatt i DW da vil ifm fusjonen bli virksomhetsoverdratt til Archer.

Vi sitter dermed igjen  i møtet med bedriften i lys av utviklingen i saken med at en har gått fra kontrakts tildeling så til oppkjøp av DW og videre til fusjonering og vurderer hvordan vi best kan løse denne saken på vegne av de ansatte. Bedriften mener fortsatt at dette ikke er en VOD, men de er villige til å drøfte løsninger for de som har kommet over fra DW før fusjonen

Klubben og bedriften hadde da ett møte hvor en forhandlet frem ett utkast som ble presentert for forbundet sentralt, her fikk vi grønt lys til og fortsette forhandlingene men det var elementer i det opprinnelige utkastet som måtte endres på. Etter videre forhandlinger med bedriften så kom vi frem til en revidert protokoll som man kan lese om her.

I tillegg til dette deltok også klubben på utreisemøte , og vi var også med og bisto enkelt medlemmer i møte med bedriften denne uken.

God helg folkens