Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 45

Hei igjen folkens da er en nok en gang kommet til fredagen og slutten av uka. Som de aller fleste sikkert har fått med seg så strammer nå myndighetene inn på korona tiltakene som ett resultat av den dramatiske økningen i antall smittetilfeller ikke bare her til lands men også internasjonalt.

Den økende trenden i antall smittetilfeller er noe som både bedriften og vi i fagforeningen tar svært alvorlig og foretar proaktive tiltak for å gjøre det vi kan for å unngå at vi får smittetilfeller på arbeidsplassene, og at verkstedene våre ikke blir satt ut av funksjon.

Vi vil også på det sterkeste oppfordre våre medlemmer å følge de anbefalinger som gis av sentrale og lokale myndigheter. Ordføreren i Stavanger har sammen med smittevernoverleger i dag kommet med følgende råd:

  •          Begrense antall personer man er sammen med utenfor egen husstand.
  •          Være sammen kortere tid.
  •          Velge hjemmekontor så sant det er mulig.
  •          Bruke digitale møter.
  •          Holde avstand hele kvelden, hvis man er på et sosialt arrangement.
  •          Skoler og barnehager må holde seg til gruppen sin.
  •          Teste seg kjapt og selv ved milde symptomer.
  •          At en person som er på sykehjem helst får besøk av de samme personene.

I tråd med Stavanger kommunes anbefalinger, vil vi i Industri Energi med virkning fra nå og inntil videre jobbe hjemmefra. Og det vil vi fortsette med inntil situasjonen stabiliserer seg.

Andre saker som vi har hatt oppe på agendaen den siste uken har blant annet vert og gjennomføre runde to av medlemsmøte for de landansatte satt i forbindelse med lønnsoppgjøret som nylig ble avholdt. Også dette møtet ble avhold over videokonferanse for å redusere faren for smittespredning. Det var ett bra oppmøte av medlemmer, og vi fikk besvart en god del av de spørsmålene som ble stilt i møte, og noen gikk til videre oppfølging.

Det har også vert diskusjoner / drøftelser mellom klubben og ledelsen i wireline vedrørende arbeidstids ordning for de i loggeavdelingen i løpet av uka. Det jobbes det med og se på alternative løsninger til de utfordringene en ser med korte sporadiske arbeidsoppdrag i sammenheng med blant annet karantene relatert til korona. Dette er ett pågående arbeid som en vil fortsette med neste uke.

Vi har også den siste uken blitt kontaktet av flere medlemmer som er ansatte i plattform boring som er bosatt utenfor Norge der de stilles spørsmål i sammenheng med korona karantene ifm utreise. Kort oppsummert så arbeides dette aktivt med fra IE sentralt opp mot NOG og NR, det er også pågående diskusjoner på LO/NHO nivå. Men inntil videre så må en bare følge med på myndighetenes anvisninger, og om man er usikker ta kontakt med personal koordinator i god tid før planlagt tur.

Klubben har de siste dagene drøftet mulige løsninger for opprettelse av prosjektstillinger for de som blir utleide som brønnledere, dette er også et pågående arbeid som vi vil fortsette med neste uke.

Med det så vil vi ønske alle en trygg og smittefri helg, hilsen oss på klubbkontoret.