Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 44

God helg folkens,

Etter de siste ukene med en god del reise og konferanse aktivitet har vi denne uke vert litt mer tilbake til normalen. Og har jobbe videre med å følge opp flere av de sakene vi har arbeidet med den siste tiden.

Vi startet uken med å drøfte bruken av IO senter på land i sammenheng med kjøring av Tools fra Archer Oil Tools. Det vi var innom tema som i hvilken utstrekning dette skal foregå, og litt om nødvendig kurs og kompetanse som krevdes samt hvilke stillinger dette vil inkludere. Det er fortsatt en god del arbeid som gjenstår før dette er i havn.

Det ble også avholdt ett møte der velferden i bedriften ble diskutert da med spesielt fokus på overføring av midler fra opptjente bonuser. Det er en del momenter en må se nærmere på så det ble utarbeidet en plan for videre oppfølging.

Klubben har også denne uken deltatt i møte med bedriften der vi har vert med og bistått enkeltmedlemmer i forbindelse med saker de ha hatt opp mot bedriften. Denne uken ble disse møtene avholdt på Teams.

En har også gjennomført ett formøte i forhandlings utvalget for den lokale særavtalen i wireline denne uken. Dette har vert ett arbeids som har pågått over en lengre periode nå, og en er enig med bedriften om at det er en fellesmålsetting og forsøke og komme i mål med dette arbeidet før årsskiftet.

Vi har også hatt 2 møter med forbundet sentralt denne uken det ene møte dreide seg om de som har vert bosatt i utlandet og fikk pålagt karantene under korona pandemien. Og det andre var i sammenheng med diverse avklaringer ifm arbeid som har blitt utført av det partssammensatte pensjonsutvalget.

I tillegg til overnevnte har vi også drevet normal saksbehandling og svart medlemmene våre på deres henvendelser som vi har mottatt på e-post og telefon.

Vi vil med det ønske dere alle en fortsatt god helg, hilsen oss på klubbkontoret.