Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 44

Denne uken har gått med til møter og saksbehandling

En god del av tiden denne uken gikk med til og fremforhandle utkast til avtale for wireline personellet som kom over fra DeepWell. En kan lese mer om avtalen som en kom frem til i neste ukes info samt egen artikkel.

Klubben brukte også en del tid denne uken til og bistå ett enkelt medlem med en Loss of Licens sak hvor vårt medlem fikk avslag som vi mener ikke var berettiget. Det ble innhentet nødvendig dokumentasjon og startet en anke prosess.

Klubben deltok også i en konsekvens analyse grupe som skal se nærmere inn på muligheten for krysstrening mellom wireline og bore personell. selve analysen utføres av ett tredjepart selskap som arbeider med og utarbeide slike analyser.

Ha en fin helg