Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 44

God fredag folkens, her kommer vi igjen med en kort oppsummering over noen av det som vi har arbeidet med den siste uken. Det har igjen vert en uke preget av en god del møte aktivitet, i tillegg til og svare på en del mailer som har stått ubesvart på grunn av ulike årsaker.

Vi startet uken med forberedelser til årets lønnsoppgjør for de individuelt avlønnede, her hadde vi ett møte med de andre fagforeningene i selskapet og gikk igjennom de kravene som var kommet inn sammen ble det laget en krav liste som ble overlevert i forhandlingene dagen etter.

Etter dette skulle det avholdes ett møte i pensjonsutvalget i bedriften, i dette møtet stiller fagforeningene med 2 representanter og bedriften stiller med 4. Men av ulike årsaker var det bare en fra bedriften som fikk anledning til og stille. Vi vil derfor avholde ett nytt møte i dette utvalget på et senere

Store deler av tirsdagen gikk med til lønnsforhandlinger for de individuelt avlønnende, og i tråd med de som var fremforhandlet sentralt ble de gitt en ramme på 1,7% på årslønn inkludert feriepenger.. Hver enkelt er også sikret ett minimumstillegg på 13693,- . Det var enighet om at personell som arbeider natt skulle ha dette hensyntatt i tråd med økningen av nattillegget for tariffert personell. Minstelønnssatsene ble også oppjustert.

På onsdagen hadde vi månedsmøte med bedriften flere ulike saker var oppe til diskusjon, enkelte av sakene vil i tiden fremover bli tatt i egne møter, i tillegg til det så fikk vi også løst flere saker som var på sakslisten. Aktiviteten i selskapet ble gjennomgått og kort fortalt så er vi inne i en noe uoversiktlig periode med flere installasjoner som er i revisjonsstans. Men de tiltakene som vi har fått på plass kombinert med høyere aktivitetsnivå en forventet så sitter vi igjen med en god utnyttelse av personell totalt sett noe som er veldig positivt for alle parter.

Fredag hadde vi tvistemøte med de sentrale parter det var 2 saker som var oppe til diskusjon den ene saken ble løst med enighet i tråd med vår tolkning den andre saken ble det ikke enighet om og saken går dermed til videre behandling i systemet. Vi vil komme innom de sakene mer detaljert på ett senere tidspunkt.

Ha en flott helg folkens hilsen klubbkontoret