Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 43

Hei igjen folkens da har vi igjen lagt en ny uke bak oss her på kontoret. Denne uken har i stor grad gått med til flere lengre møter. Kan nevne blant annet at vi har hatt månedsmøte, møte med forbundet og vi har også hatt møte med ledelsen i wireline denne uken. Og Christopher har deltatt i møte med OSA komitéen.

En kjapp oppsummering av rikets tilstand etter månedsmøte er som følgende: Sykefraværet til nå i år er 4,71% dette er en veldig bra folkens! På plattform borings fronten så starter vi opp med P&A slik det ser ut nå på Eld B i Q1, i tillegg blir det oppstart med P&A på SNA mest sannsynlig i samme periode. Utnyttelsesgraden i ressurspoolen var på hele 112 % forrige måned og hele 100% så langt denne måneden.

Når det gjelder vinterstansen på SNB så har IE og Safe også i år skrevet en protokoll med bedriften hvordan personellet som ikke er om bord under stansen kan brukes. Denne avtalen er så godt som lik som avtalen fra i fjor, så vi kommer dermed ikke til og skrive noe mer om det her, men legger avtalen med som ett vedlegg her i dette info skrivet.

Møtet som vi hadde med forbundet var for å ha en gjennomgang av de åpne sakene som vi har inne til behandling der. Vi har fått avklaring i noen av de sakene som gjelder individuelle forhold og i den forbindelse ble de sakene avsluttet. Det ble også foretatt en gjennomgang av de tvistene som vi har inne til behandling, men her vil vi ha ett eget møte i forkant av at det blir gjennomført møte mellom de sentrale parter.

Som det ble skrevet innledningsvis så hadde vi også ett lengre møte med wireline ledelsen på fredag, men på dette møtet kom vi ikke helt i mål. Vi fikk avklaring på en del saker og spørsmål som vi hadde meldt inn, men det som vi ikke ble ferdige med blir tatt opp på ett nytt møte over helgen. Det vil bli laget en egen info sak fra dette møte som vil bli sendt til våre medlemmer i wireline. I tillegg så skal vi ha lønnsforhandlinger for de individuelt avlønnede i wireline på tirsdag neste uke.

MVH Klubbkontoret