Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 43 og 44

Hei folkens da drar det seg på nytt mot helg her inne på kontoret, og det er igjen på tide med en liten oppdatering på hva vi har holdt på med den siste tiden. Vi har jobbet en del med lønnsforhandlingene til de individuelt avlønnede i wireline. Vi har også vert med på det siste oppstart seminaret for de som ble virksomhets overdratt oppe i Bergen.

Når det gjelder lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i wireline så har vi hatt noen interne møter, i tillegg har vi vert i forhandlinger med bedriften 2 dager. Så langt har vi ikke kommet frem til noen enighet men vi vil fortsette forhandlingene neste uke.

Vi har sammen med SAFE i Archer kommet frem til enighet i følgende saker: Avlønningen av CRI/Mek på Gullfaks, Franks og Ula. Likelydende deler av denne informasjon sendes derfor ut på begge hjemmesider.

På Ula ble det oppnådd enighet, men protokollen er ennå ikke skrevet og signert, så vi vil komme tilbake med mer info siden. Det vi kan si, er at det vil bli en ekstra mann på dekk når SIMOPS crewet kommer om bord 15 november. Den ekstra mannen vil gå på dagskift og nattskiftet vil også starte opp. Det betyr at elektriker ikke er omfattet av avtalen om flagging, mens mekaniker som har stropping, rigging inne i opplæringsplanen sin, kan påberegne seg at han må hjelpe til på dekk.

Når det gjelder Franks personellet som går som boredekksarbeidere i tillegg til casingkjøring har vi nå kommet frem til en enighet. Igjen, så mangler vi foreløpig signatur på protokollen, da denne må godkjennes lenger oppe i systemet hos Archer. Vi vil derfor ikke gi noen detaljer om denne ennå, men lover å legge ut protokollens tekst senest neste onsdag.

CRI/Mek Gullfaks. Her er vi enige med bedriften om at de med mekanisk fagbrev som går i stillingen, vil få mekaniker lønn. Så må vi sette oss ned å diskutere med bedriften om hva som må gjøres med resten av personellet som går i stillingen CRI. Vi er sikker på at vi skal komme frem til gode løsninger også for de.

Avlønning individuelt avlønnede som kom over fra KCAD og Odfjell har avtaler om ordninger som vi ikke har i Archer. Vi er derfor enige med bedriften om å sette oss ned i et eget møte for å komme frem til løsninger som ivaretar denne gruppen også. Videre er vi enige med bedriften om å sette oss ned å gå gjennom RP og hvem som er hvor. Vi vil komme tilbake til dere straks vi har noe nytt å berette.

Vi har også fått inn velkomst gaver til våre nye medlemmer, når det gjelder dere som kom over på virksomhetsoverdragelsen fra KCA så er nå baggene blitt sendt ut på riggene, og de skift tillitsvalgte organiserer utdeling ute på riggene. For Grane er planen foreløpig at det blir enten delt ut på utreisemøtet eller sendt ut til riggen eller pr post. Har du blitt ansatt i Archer den siste tiden, men er foreløpig i ressurspoolen kan en hente gaven her på kontoret eller så vil en få denne gjennom posten.

Videre så får vi nå endelig tilbake administratoren på kontoret. Det er Mariann Kristoffersen som har innehatt denne jobben tidligere som kommer til å tiltre her innen relativt kort tid og vi vil alle ønske henne hjertelig velkommen tilbake.

Da gjenstår det bare og ønske dere alle en god helg

Med vennlig hilsen oss på klubbkontoret