Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 43

Hei og god helg folkens, det har vert sving på møte aktiviteten også denne uken folkens. Startet friskt med møter både i OSA samarbeids komite og i FLX gruppen på mandag. Og på tirsdagen ble det i første omgang en del reising før vi startet med utvidet månedsmøte med bedriften som varte til torsdag.

På det utvide månedsmøte som gikk over flere dager så var hovedfokuset og få en gjennomgang i alle de pågående saken som vi pr nå. Flere enkeltstående saker som er tatt opp på vegne av enkelt medlemmer ble løst på direkten og i den forbindelse vil dem sakene gjelder bli informert om utfallet direkte på mail.

Alle de større og tyngre sakene var det viktig for oss og ta opp og då en god drøftelse av samt sette opp klare aksjoner for videre behandling av saken for å sikre fremdrift. Dette fikk vi på plass og vi er i den den forbindelse på god vei til og få løse flere av de større sakene også innen relativt kort tid.

Det ble også benyttet en god del tid på og drøfte eventuelle tiltak i tiden som kommer spesielt med tanke på når Gyda som kjent nå går ned og ikke minst når Veslefrikk også blir ferdige med sin P&A kampanje. Det er flere faktorer som vil spille inn her så det var dermed ikke mulig og trekke noen klar konklusjoner i dette møtet, men dette er naturligvis en av de sakene som vil ha høy prioritet i tiden som kommer.

Sykefravær og utnyttelse av ressurspoolen ble også diskutert i sammen med andre felles og individuelle saker fra både Safe og IE sin side. Ettersom vi hadde vert opptatt i møte store deler av uken så gikk fredagen i stor grad til og svare på mail og andre  henvendelser som vi hadde mottatt i løpet a v uken. Planen videre i tiden som kommer er og ta tak i de aksjonspunktene som ble lagt på det utvidede mnd møtet og det vil dermed føre til også en relativet høy møte aktivitet i tiden fremover.

Vi håper dere alle får en flott helg nå i slutten av oktober og husk og stille klokken i morgen med vennlig hilsen oss på klubbkontoret