Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 42 og 43

De to siste ukene har vert hektiske for oss inne på klubbkontoret med omfattende reise og møte aktivitet i både inn og utland. De siste brikkene i lønnsforhandlingene begynner også og falle på plass, og det siste som gjenstår er en gjennomgang og tilbakemeldinger på bedriften sin fordeling.

VI startet forrige uke som normalt med møte i arbeidsutvalget hvor vi tok en gjennomgang av status av pågående saker. På tirsdagen hadde vi ett kort møte i planleggings gruppen for integrerte operasjoner, hvor vi de tilbakemeldingene vi har fått den siste tiden blant annet på IO 3 og andre prosjekter. Det ble ikke konkludert med noe her, og vi skal ha att nytt møte i denne gruppa neste uke.

Fra onsdag til søndag reiste vi på forbundsstyre møte i Brussel, dette var flere hektiske dager med møte aktivitet, foredrag og noen mindre utflukter. Vi ble blant annet invitert til ett møte i NATOs hovedkvarter, der vi fikk en orientering om sikkerhets situasjonen i Europa fra ingen ringere en NATO s General sekretær Jens Stoltenberg.

Vi fikk også anledning til og komme med våre egne kommentarer og spørsmål, og vi var flere som viste til det økte antallet observasjoner av droner i nærheten av norske oljes og gassinnstalasjoner. Det ble også pratet om energi situasjonen i Europa, og viktigheten av norges bidrag.

Det var også på Norges hus som blant annet har den norske og islandske ambassaden samt hovedkontoret til flere store norske selskaper slik som Statkraft, Hydro, Equinor og Yara. De var alle og holdt foredrag for oss om alt fra energi strøm og gass utfordringer som en har i Europa i dag. Vi fikk også foredrag fra Norges ambassadør til EU. Det ble i tillegg til dette satt av 2 dager til forbunds styremøte så det ble noen hektiske dager.

På mandagen var vi tilbake på kontoret hvor vi igjen hadde møte i arbeidsutvalget, det ble også avholdt ett eget internt møte om andre pågående saker.

Dagen etter så gikk turen til Oslo og nok en gang til Kiel ferga forhåpentligvis for siste gang på en stund. Da var det vårt årlige utvidede månedsmøte som stod for tur. Vi hadde en nøye gjennomgang av hele sakslisten over alle pågående saker. Og det ble utarbeidet en konkret aksjonsliste der en pekte ut ansvarlige for gjennomføring slik at vi skal få ferdigstilt flere av de sakene som har arbeidet med.

Vi ser nå frem til en litt mer normalisert arbeidshverdag og vi håper dere alle har en fortreffelig helg både dere som er i havet og de som er hjemme.