Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 41

Hei og god helg alle sammen, da var en nok en gang kommet til fredags oppsummeringen her fra klubbkontoret. Det har vert lite møte aktivitet denne uken, så tiden har gått med på forberedelser til forestående lønnsforhandlinger samt ordinær saksbehandling.

Saksbehandling

Som dere kan se i en egen artikkel som er publisert denne uken så har vi her inne på klubbkontoret tatt i bruk ett nytt saksbehandlings system her inne. Og i den forbindelse er det også laget nye rutiner og retningslinjer for innmelding av saker. Fint om dere alle setter av noen minutter og leser igjennom den informasjonen: Artikkelen kan leses her.

Lønnsforhandling Landansatte.

Det blir lokale lønnsforhandlinger for landansatte i Archer i slutten av neste uke, i den forbindelse ønsker vi å innkalle de medlemmene på land som ønsker og delta på ett møte over Teams på tirsdag kveld. Egen innkalling til dette møtet vii bli sendt ut på mail antagelig i løpet av dagen eller tidlig neste uke. Vi kommer også til å sende en representant til de sentrale forhandlingene i Oslo, men det blir først om 2 uker.

Lønnsforhandlinger individuelt avlønnede i PD

Det vil også snart bli lønnsforhandlinger for de individuelt avlønnede i plattformboring her i Archer. Rammen for oppgjøret og minimums satsen for oppgjøret er allerede ferdig forhandlet i det sentrale lønnsoppgjøret på NR området. Så det blir opp til fagforeningene og bedriften å bli enige om fordeling av resten av rammen. Datoen for forhandlingene er ikke 100% fastsatt enda men vil komme i løpet av kort tid.

Revisjons stanser

Vi har for tiden flere revisjonsstanser på gang, vi har oppfordret bedriften om å sende ut informasjon til de ansatte på de ulike installasjonene som er i denne fasen slik at de ansatte har en viss formening om hva status er. På tross av alle stansen så klarte en å få god utnyttelse av ressurspool også forrige måned. Men det er forventet at utnyttelsen vil falle noe denne måneden grunnet revisjonsstansene, og det tilgjengelige personellet dette vil medføre.

Overføring av fri tur til neste år.

Med bakgrunn i overnevnte så er det antatt at enkelte stillingskategorier spesielt innen teknisk vil komme i en slik situasjon. At det nå i tiden fremover vil være høyere behov for dette personell mot slutten av året en det vi har ansatt. Og det er antatt at dette behovet vil bli redusert i Q1 2021. Det er dermed mulig at bedriften kan komme til og kontakte de av dere som har sagt ja til og være med på stillingsreduksjonsordningen. Om noen ønsker å overføre fri turen fra i år til neste år, vi vil understreke til alle dette måtte gjelde at dette er noe som vil være opp til hver enkelt og er 100% frivillig.

Og med det så vil vi ønske dere alle en god helg hilsen oss på klubbkontoret.