Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 40

Da var vi kommet til oktober og vi har tilbakelagt en veldig begivenhetsrik uke. Mandagen blåste i gang med virksomhetsoverdragelse av Grane og Gullfaks A, B og C. Så mye av uka har gått med til oppfølging av dette og de siste forberedelsene til tillitsvalg konferansen.

Klubben har også vert med og gått igjennom MOC analysen for casing kjøring med vernetjenesten. I tillegg deltok vi naturligvis på oppstart møtet ifm VOD i Bergen. På grunn av ett tett program denne uken hadde vi dessverre ikke anledning til og delta på middagen denne gangen, men vi fikk snakket med en del av våre nye kollegaer under møtet.

Også har vi også denne uken vert med på oppstart seminar for nyansatte på Stangeland, her stilte vi sammen med Industri Energi klubben i Archer Oiltools. Planen var og komme på utreise møte til Grane, men dette var samtidig som oppstart seminaret. Derfor nådde vi dessverre ikke det, men vi reiste ut og traff en del av crewet på heliporten slik at vi i alle fall fikk hilst på dem.

Ellers så har vi ferdigstilt de siste sakene til styremøtet neste uke og ferdigstilt programmet til tillitsvalg konferansen, programmet er nå sendt ut på den mail adressen som dere oppgav under påmeldingen. I tillegg til det har vi også laget ferdig 2019 budsjettet for klubben og hatt AU møte.

Det ble dessverre slik at noen tillitsvalgte ikke fikk mulighet til å delta på årets konferanse da bedriften blant annet ikke har fått helikoptersete til og sende dem i land. Dette har dessverre gått ut over noen av de riggene som vi nå har virksomhets overdratt. Vi beklager dette og vil gå ut med påmeldingen tidligere neste gang slik at vi lettere kan planlegge for evt erstatning av personell.

Når det gjelder dere som skal være med på tillitsvalgt konferansen vil jeg minne på at det er felles transport fra Gardemoen omtrent KL: 09:30 tirsdag 9. oktober også vil felles transporten være tilbake på Gardemoen KL: 11:30 på torsdag 11. oktober. Husk Pass.

Ettersom hele klubbstyret og AU vil være på styremøte og tillitsvalgt konferansen neste uke vil det ikke være noe aktivitet på kontoret, mail vil bli lest sporadisk men det kan ta litt tid og få svar på henvendelser neste uke.

Ha en flott helg!

Hilsen oss på klubbkontoret.