Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 40

Da var helga her igjen og vi er på plass med en kort oppdatering av uken som har gått.

Denne uka ar det igjen vert en flere dager med mye møte virksomhet og konferanser. Vi startet med møte i arbeidsutvalget på mandag. Deretter dro Einar Åge og May Christin på NR Forum, som er samarbeidskomiteen til fagforeningene som er på NR avtalen.

Her ble det både tatt opp og diskutert ulike utfordringer en opplever i de forskjellige selskapene, samt at forbundet presenterte hva de arbeidet med for tiden. Det ble i tillegg gjennomført valg av representanter til de ulike utvalgene som ble vedtatt av landsmøte. May Christin ble valgt inn i HMS utvalget og vil representere NR samarbeidskomite der sammen med representant fra Noble og Odfjell.

Det ble også valgt en ny valgkomite til det neste valget av styre til NR Forum. Christopher hadde styremøte i OSA samarbeidskomite og deretter deltok han på resten av uka på Elektrokjemisk samarbeidskomite sitt møte.

Klubben var med og deltok på teams og var med på IE Oiltools sin lønnsforhandling på torsdag for de offshore ansatte, og etter litt frem og tilbake så kom en til slutt til enighet om oppgjøret.

På fredag deltok vi på introduksjonsmøte for nyansatte i konsernet og presenterte fagforeningene, her deltok vi både med representanter fra oss og IE OT i tillegg til at SAFE deltok. Etter dette hadde vi formøte for lønnsforhandlingene til de individuelt avlønnede i Wireline, de forhandlingene kommer neste uke.

Og etter formøtet deltok vi i Equinor informasjonsmøte om flysikkerhet dette var en live Q & A event hvor de tok imot spørsmål og svarte på dem dette gikk for det meste ut på de drone observasjonene som er blitt gjort på sokkelen den siste tiden. En kan se ett opptak av dette møtet på Yammer.

Ettersom at det er en økt sikkerhetstrussel på norsk sokkel så har en også skjerpet rutinene ved kontoret til i Archer. Dette er aksjoner som er av midlertidig karakter, så snart trussel nivået justeres ned igjen av norske myndigheter, vil Archer gjøre en ny vurdering, en kan lese mer om de nye rutinene på Yammer.

Ha en fin helg folkens hilsen oss på Klubbkontoret.