Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 40

Hei folkens og god fredag, da var igjen tiden inne for og komme med en kort oppsummering over den siste ukens gjøremål på klubbkontoret. Også denne uken har det vert en del møtevirksomhet, samt en del etterslep fra forrige uke da en var opptatt med lønnsforhandlinger på NR området.

Arbeid på land

Dette er noe som vi har fått en del spørsmål om den siste tiden, der medlemmer tar kontakt med oss og lurer på om bedriften har anledning til å benytte seg av offshore ansatte på land i sin på periode. For å svare kort på det så er det åpning for og gjøre dette ihht overenskomsten, og det er noe som vi har avtalt med bedriften at kan gjøres ifm revisjonsstansene som pågår offshore nå.

Arbeidstiden ved slikt land arbeid vil da være lik som offshore dvs at en vil i løpet av sin ordinære arbeidsperiode arbeide 12 timer pr dag 7 dager i uken inntil 168 timer. Men den tid en bruker fra innkvarteringssted til arbeidssted vil også gjelde som arbeidstid inkludert mat og kaffe pauser. Og det er bare anledning til å benytte offshore personell når de ikke har arbeid til dem offshore og i deres ordinære oppholdsperiode iht rotasjon.

Gave G

Dette er ett annet tema som vi har fått en del spørsmål om, hvordan ligger det an med Gave G pensjonen og skjedde det noe med den under årets lønnsforhandlinger. Kort fortalt så vil ordningen med Gave G pensjonen fortsette for de som er ansatte på permanent innplasserte installasjoner på vår overenskomst. Som dere kanskje er kjent med så stod Gave G pensjonen beskrevet som en overgangsordning som ville være gyldig til ny sjømannspensjon var på plass. Og nå ble ny sjømannspensjon vedtatt av stortinget i januar i år.

Med dette har ikke noe og si for oss som er innplassert på faste installasjoner, ettersom omleggingen av PTS (pensjons trygden for sjømenn) ikke har noen relevant betydning for oss. Da vi ikke opptjener seilingstid når vi er offshore. Og dermed fortsetter ordningen med Gave G slik som det har gjort før frem til en blir enig om noe annet.

Pensjon og Gave G ble ikke noe sentralt tema under årets forhandlinger, men det ble enighet om at pensjonsutvalget (som er sammensatt av delegater fra arbeidsgiver og arbeidstaker siden) gjenopptar straks arbeidet or å finne en pensjonsordning gjeldende på bakgrunn av de protokoller og diskusjoner som har foregått frem til nylig svarbrev fra Finanstilsynet. Det åpnes for å ta på pensjon i mellomoppgjøret i 2021 med konflikt rett (dvs en kan streike om en ikke blir enige).

Som dere også er kjent med så tvistet vi tolkingen av 5 års forutgående tjenestetid som skulle kvalifisere for ordningen med Gave G for de som ble virksomhetsoverdratt fra KCA. Denne tvisten ligger fortsatt inne til behandling sentralt og er enda ikke avgjort.

Wireline

Som vi har nevnt tidligere så har vi den siste tiden hat flere konstruktive møter med ledelsen i wireline, der målsetningen har vert og forsøke og komme til enighet i noen av de saker der det har vert uenighet over lengre tid. Og det er gledelig å meddele dere at vi har forhandlet frem og protokollført enighet med bedriften i flere enkelt saker. I tillegg til at vi har kommet til enighet om protokoll for shuttling, samt i saken hvor ansatte ble feil innplassert på 5/4 rotasjon en tid tilbake. Videre kan vi fortelle at vi også nå ser innpå alternativer til rotasjon for loggeavdelingen for å lette på situasjonen med karantene krav.

Lærlinger

Vi er gjort kjent med at det er utarbeidet en instruks som sier at lærlinger som går på toppen av ordinær bemanning ikke skal benyttes i arbeid utover 14 dager (ved forsinket helikopter grunnet tåke osv). For å redusere overtidskost som en ikke kan fakturere videre. Og det er i og for seg greit, men vi har også blitt gjort oppmerksomme på at enkelte i ledelsen offshore oppfordrer lærlingene til og allikevel reise ut på jobb selv om at de ikke får betalt, og at det vil bli sett negativt på om de sitter inne. Dette er noe vi overhode ikke stiller oss bak, og om noen kjenner til eller hører om slike tilfeller ber vi om at klubben blir kontaktet umiddelbart. Om slikt skjer skal lærlingen kompenseres med overtid.

Vi har også noen lærlinger som har fullført lærlingeløpet sitt i plattformboring, men grunnet arbeids reduksjon som følge av blant annet korona så har det ikke vert mulig og ansette disse. Men noen har fått tilbud om og forsetter som lærlinger i wireline for og ta sitt andre offshore fagbrev, dette er noe som vi har gitt vår tilslutning til, de vil da fortsette som lærlinger i 1 år til for wireline og vil være på 80% lønn.

Styremøte i klubben

Vi har denne uken også hatt styremøte i klubben. For og unngå utfordringer med korona så ble møtet avhold på video konferanse på Teams, og de var flere saker oppe til diskusjon i dette møtet blant annet ble det diskutert om klubben skulle kjøpe inn gaver og profilerings artikler til våre medlemmer, noe som ble vedtatt at vi skulle gjøre. Det er i den forbindelse blitt sendt inn bestilling og slike artikler vil da bli sendt ut offshore når ordren er mottatt fra leverandør.

Styremøte i bedriften

Vi har også denne uken deltatt i styremøte i bedriften, og kort fortalt så går det jamt over bra. Men vårt personell har vert involvert i litt flere hendelser en det som er ønskelig det siste året, og det er viktig at alle holder fokuset oppe når det er på jobb. Og dermed er med på og bidra til og snu trenden. Økonomisk sett så går noen avdelinger bedre en andre, men totalt sett tiden vi er inne i tatt i betraktning så går det veldig bra.

Med det vil vi ønske dere alle en god helg hilsen oss på klubbkontoret.