Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 4 og 5

Hei hei folkens da var det igjen på høy tid med en status oppdatering på hva vi holder på med her inne på kontoret. Selv om at det ikke har blitt publisert noe de siste ukene så er dette på ingen måte på grunn av at det har vert rolig det er mer stikk motsatt som er tilfelle. Planen var å få publisert noe ila helga men vi ventet på en avklaring som kom først i dag. Og i dag har jeg vert på reis derfor kommer dette litt sent de beklager vi.

I uke 4 var vi 2 representanter som stilte på NR forum store deler av uken. Det var mye interessante og viktige temaer som ble tatt opp her og noen av dem vil vi komme tilbake i mer detalj ifm årsmøte og tillitsvalgt konferansen. Men det vi kan kjapt oppsummere var at det ble valg ett nytt styre for NR forum, det ble lagt noen planer for årets lønnsforhandlinger og det ble også tatt opp som ett forslag at verve kampanjen til forbundet skulle som ble avsluttet ved nyttår blir forlenget.

Forrige uke ble det jobbet en del med saksbehandling samt svare på henvendelser, i tillegg ble det arbeidet med å oppdatere medlemslistene ifm at vi er i ett nytt år og viktig og ha alle detaljene på plass opp mot forsikringsselskapet osv. Vi hadde også en dialog med ledelsen på verkstedet til wireline der vi besluttet å utvide protokollen som gir anledning til utvidet bruk av overtid for de som er landansatte på verksted.

Når det gjelder denne avtalen så var dette noe vi avtalt i fjor med ett års varighet så dermed ville denne avtalen gått ut nå i februar. For å forklare litt mer om denne utvidelsen som vi har tillatt. Så er den helt i tråd med overtids reglementet i Arbeidsmiljøloven. Det i tillegg til at det er frivillig fra den ansatte sin side om de vil arbeide overtid.

Vi var også med i møte med bedriften og Odfjell Drilling og fagforeningene deres denne uken, for å diskutere Ekofisk kontrakten. Det var enighet mellom alle parter i møtet om og følge prinsippene for virksomhets overdragelse også denne gangen, noe som vi er svært fornøyd med.

Det var bred enighet i møtet rundt hvordan dette skulle utføres, med det er fortsatt noen detaljer som gjenstår og diskutere slik som frist for reservasjon mot virksomhetsoverdragelsen. Samt låsing av mannskapslistene osv.

Det som for øvrig be enighet om i møtet er at land personellet som arbeider opp mot Ekofisk kontrakten ikke skal være med på VOD over til Odfjell. De som er i ressurspoolen er heller ikke tilknyttet direkte til Ekofisk og blir dermed heller ikke en del av denne VOD, med unntak av de som har vert utleid til flaggavdelingen. Der er det 6 navngitte personer som også vil være inkludert i denne overdragelsen.

I tillegg er en enige om at borepersonellet med fast tilknytning til Ekofisk kontrakten, samt personellet i flaggavdelingen er innbefattet av denne virksomhetsoverdragelsen. Det er også enighet mellom partene at det ikke vil bli fylt opp med personell i alle posisjoner i mannskapslistene, men det vil fortsatt bli en del personell som vil måtte bli overflyttet til Ekofisk ifm oppbemanningen på Eld B.

Det arbeides nå med og skrive en protokoll mellom bedriftene og oss, men den er ikke ferdig laget enda. Det vil naturligvis komme mer informasjon rundt de ulike detaljene rundt dette når det er på plass.

Det har også den siste tiden kommet inn en del spørsmål fra medlemmer i sammenheng med overflytting av personell fra en rigg eller skift til ett annet. Det er naturlig og forstå at når man er på en installasjon og trives der i tillegg til at man kanskje har vert der i mange år så er det ikke nødvendigvis noe en ønsker og bli flyttet. Men med oppbemanning av flere nye installasjoner som STA, Elb B og snarlig Topaz på Heimdal og Njord om noen mnd. Så forstår alle at der også trengs de erfarent personell. Og så lenge overflyttingen driftsmessige årsaker til det så er det bedriften som har styringsretten på hvem som skal flyttes.

Men allikevel om det er noen som mener at det blir flyttet på feil premisser så må dere gjerne ta kontakt med oss. Men vi vil minne dere på at i dette spørsmålet generelt så har vi lite virkemidler fra klubben sin side for å endre på dette. En kan lese om dette i overenskomsten i pkt 3.4, men med det sagt så er det viktig for klubben at det er foretatt en saklighetsvurdering i forkant. Og så lenge en får en ny rotasjon eller en ny utreise dag som kanskje bare er forskjøvet noen dager så har en rett på kompensasjon ift dette, så lenge det er bedriften som har bestemt det.

Og med det vil vi ønske dere alle en flott ny uke.