Industri Energi sine nettsider

ukes info uke 4

Hei igjen folkens da var det fredag igjen og vi er her igjen med en litt informasjon fra oss inne på klubb kontoret.

Dette har vert nok en hektisk møteuke for oss inne på klubbkontoret i tillegg til flere møter internt og med bedriften så har vi i tillegg hatt både deltatt i møte med forbundsstyret og landsstyret. Dette har medført at ikke alle som har forsøkt å kontakte oss på telefon har kommet igjennom. Jeg oppfordrer om det er noen som sitter med ubesvarte spørsmål og sende oss en epost om det.

Den utvidede svarfristen for den frivillige stillingsreduksjonen går ut nå i slutten av måneden så hva det endelige resultatet blir vet vi dermed ikke sikkert, men den siste tilbakemeldingen vi fikk av bedriften så er det 202 om har sendt inn bekreftelse at de ønsker og være med på ordningen.

Forhandlingene med bedriften som gjelder lokal særavtale i wireline har også fortsatt denne uken og det er blitt utarbeidet som er oversendt til bedriften så vi håper av vi skal klare og kommet til enighet i løpet av relativt kort tid.

Det har også i løpet av den siste uken kommet en del spørsmål angående ventetidsbestemmelsen og hvordan man skal føre ventetid, vi ønsker og minne om at det er laget en mal hvordan denne skal tolkes som ligger under fanen for lønns og arbeidsavtaler. Her er for øvrig en link til denne enigheten.

Ett annet spørsmål som også har dukket opp denne uken er om man skal føre nattillegg når man arbeider overtid første dagen man kommer ut på dagskift om helikopteret er forsinket. Dette spørsmålet har vi drøftet med forbundet og andre fagforeningen på NR området da punktet om nattillegg var dårlig beskrevet i tariffavtalen.

Så har tilbakemeldingen vert tydelig på det at de ikke er meningen at en får nattillegg på overtid når en arbeider dagskift selv om at man ikke arbeider 12 timer. Så om man utreisedagen gitt at man starter turen på dagskift, også selv om at man arbeider utover kl 1900 det første skiftet (for at motsatt skift skal ha 8 timer kvalifisert hvile). Ender med og arbeider lengre fordi helikopteret er forsinket så vil man ikke får nattillegg de timene som kompenseres med overtid.

Her er ett eksempel og hvordan det skal skrives: Flighten skulle normalt gått 11.00 og man skulle startet turen med og gå på kl 13.00 og arbeide til 21.00. Så blir helikopteret 2 timer forsinket, og man må arbeide fra 15.00 til 23.00. Da blir kompensasjonen slik ventetid fra 11.00 og 2 timer som helikopteret var forsinket, normal arbeidstid fra kl 13.00 til 21.00 og 2 timer nattillegg fra tiden 19.00 til 21.00. Og de siste 2 timene fra 21.00 til 23.00 blir betalt med overtid.

Vil også minne på at vi planlegger årsmøte i klubben, helt mot slutten av mars dere kan lese mer om det i dette innlegget. En annen ting som vi ønsker å informere dere om er at Aker BP går bort fra krav om vaksinasjon for de som reiser ut på deres rigger. Som noen av dere sikkert fikk med dere så kom AkerBp med dette kravet tidligere i måneden, men nå har de altså snudd. En kan lese mer om det her.

Ha en fin helg folkens