Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 39

God helg folkens, da står det oktober på kalenderen og jeg har kjent det både på halsen og kroppen for øvrig at vi går imot kaldere tider. Men når jeg satte meg ned med kaffe koppen i dag tidlig så reflekterte jeg over at det er på høy tid og få ut litt informasjon av hva vi har drevet med den siste uka.

Forhandlinger på NR Landavtalen.
Vi startet mandags morgen denne uka med forhandlinger på landavtalen med Norges Rederi forbund, de forhandlingene ble gjennomført i Oslo og fra IE sin side så stilte vi med 3 klubbledere fra Archer Transocean og Odfjell samt Gro Losvik og Asle Reime fra forbundet. NR stilte på sin side med 3 ansatte og bedrifts representanter fra Archer og Transocean.
Landavtalen er en ramme avtale og den er først og fremst ment og lage føringer slik at en kan i hver enkelt bedrift forhandle frem tilpassede lokalavtaler til hvert selskap. Men på tross av dette så fikk vi forhandlet frem flere forbedringer av dagens avtale. Vi lykkes i å komme frem til en enighet i forhandlingene.

Tillitsvalgkonferansen
Som vi fortalt om før så var denne uken også avsatt til tillitsvalgt konferansen i klubben. Turen gikk i likhet med tidligere med Colorline fra Oslo til Kiel. Og det var omtrent 50 høyt engasjerte deltakere som var med på turen. På konferansen så ble det både snakket om tillitsvalgtes plass i organisasjonen, litt om de avtale og protokoller som klubben har fremforhandlet de siste året, Lo kongressen og flere andre temaer.

Konferansen fikk også besøk av HR direktør Knut Dolmen som hadde en gjennomgang av rikets tilstand i bedriften. Og vi hadde en fått tak i en foredragsholder som het Snorre som holdt ett veldig engasjerende og lærerikt innlegg om kraft og strøm priser. Det ble også valgt leder og nesteleder for ungdomsutvalget i klubben vår samt at vi hadde med oss lederen for det sentrale ungdomsutvalget.

På torsdag kveld deltok vi i ett møte med ledelsen i forbundet sammen med representanter fra fagforeningene fra alle selskapene som operer på NR avtalen der en snakket om hendelsen på gassrørledningen i Østersjøen samt de mange rapportene som er kommet inn den siste tiden om uidentifiserte droner som er blitt observert en kan lese mer her

Fredag etter konferansen var også en hektisk dag, da deltok vi både litt i lønnsforhandlingene til Archer Oiltools, styremøte i bedriften og i drøftingsmøte med ledelsen i wireline angående IO senter på land. Vi hadde også telefonmøte med HMS avdelingen og plattform ledelsen, om sikkerhets situasjonen og det øktende antallet droner som er observert på sokkelen. I etterkant av dette gikk bedriften ut med denne informasjonen på Yammer.

Økt trussel nivå på norsk sokkel
Som dere alle er klar over, har trusselnivået økt på norsk sokkel etter flere uidentifiserte drone hendelser i Nordsjøen den siste tiden og det antatte sabotasjeangrepet mot rørledningene i Nord Stream-systemet på bunnen av Østersjøen.

Som en konsekvens av dette har norske myndigheter besluttet å implementere økt beredskap knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner til havs

Archer er i tett dialog med Operatørene og informasjonen vi får fra våre kunder tydeliggjør at alle involverte parter tar denne sikkerhets- og beredskapssituasjonen på aller største alvor

Ptil følger situasjonen tett og i går var relevante parter innen olje- og gassnæringen samlet til et ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum for å diskutere pågående hendelser, trusselnivået og veien videre

Offshore Norge har hevet sikringsnivået, i samsvar med norske myndigheters råd om å øke beredskapen for olje- og gassinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel gjennom følgende to handlinger:

· Hevet sikkerhetsnivå ved alle helikopterterminaler og forsyningsbaser til Alpha – blått nivå
· Pålegg til alle medlems selskaper om å foreta løpende vurdering av nødvendige sikkerhetstiltak for egne enheter

Totalt opplever Archer at det jobbes strukturert med å identifisere og kontrollere risiko knyttet opp imot det økte trusselbilde og også i Archer vil det gjennomføres noen umiddelbare tiltak:

· Gjennomgå Archer sikkerhetsanalyse
· Gjennomgang av risiko og håndtering med Archer beredskaps organisasjon
· Samarbeide tett med våre kunder for å identifisere og rapportere potensielle trusler
· Ekstra fokus på sikkerheten rundt Archer sin prosess for pakking av kontainere

I tillegg er det tett dialog og godt samarbeid med fagforening og vernetjeneste i bedriften

Archer, i samråd med våre kunder, oppfordrer alle til økt årvåkenhet, og ber dere alle om å melde fra umiddelbart til ledelsen om bord dersom det observeres droner. Videre retningslinjer for rapportering blir kommunisert i det våre ansatte kommer ombord på installasjonen

Det er tett samarbeid mellom Operatør, Ptil, Forsvaret og Politiet om hendelsene som blir rapportert, så det er derfor viktig at vi rapporterer våre observasjoner

Lenke til Ptil med info om drone observasjoner per 26.09.2022 Observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy offshore (ptil.no)