Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 39

Hei og nok en gang god fredag folkens, da var vi her igjen med en kort oppdatering av ukens gjøremål for oss inne på klubbkontorene. Med likhetstrekk til flere tidliggere uker så var også denne preget av høy møte aktivitet.

I starten av uka deltok vi på ett møte med HR der temaet var oppfølging av sykemeldte, der blant annet en tok en nærmere kikk på hvilket ansvar bedriften og ledelsen har for oppfølging av de som blir syke. Det var ett nyttig møte for flere deltakere og det var flere som fikk besvart spørsmålene som det hadde.

På onsdag hadde vi møte med Dag Skinnlo som er vår CEO i Archer der det ble diskutert hvor Archer står og går i forhold til bærekraft ( ESG ) og muligheter og fremtid som OneArcher. Dette møtet kom parallelt med utreisemøtene til Statfjor og Snorre som gjorde at vi ikke fikk mulighet til å delta der denne uken.

Vi deltok også i Townhall møtet med ledelsen i wireline dette er regulære møter som har vert satt opp hver 14 dag så lang for og dele mest mulig informasjon, spesielt nå i den tiden vi har vert inne i med oppstart av Equinor kontrakten osv. Det ble vist en flott presentasjon fra Roger Bakke i Deepwell som viste og forklarte hvordan en jobber på de LWI intervensjons fartøyene som Deepwell har kontakt med hos AKOFS. Wireline melder også om at opplæring av nye wireline operatører på Husøy fortsetter.

Klubben avholdt også ett medlemsmøte for våre medlemmer på land denne uken og det var ett godt engasjement og faktisk mer enn 40 personer som var innom møtet noe som var veldig hyggelig. Vi gikk her igjennom lønnsoppgjøret for de landansatte som var på 2,7% med en minste sats på 15000kr. Det ble også gjennomgått den oppdaterte mobil tlf ordningen for de land ansatte og innføringen av pensjon fra første krone som nå er på plass og gjelder fra 1 august blant annet.

Når det gjelder lønnsoppgjøret for de som er individuelt avlønnet i wireline så er det også så godt som i havn, Her gjenstår det imidlertid å foreta individuelle vurderinger fra bedriften sin side, og når det er gjort så blir nye lønnsbrev sendt ut til hver enkelt.

Det ble også avholdt nærversgruppemøte denne uken, som en har nevnt litt før så har det vert en økende trend på sykefravær den siste tiden og en har sett på ulike tiltak som kan være med og begrense dette. Det ble i møtet besluttet at egenmelding utvides fra 8 til 11 dager Offshore på alle installasjoner i PD og OT. Også vil vi undersøke med WL om samme løsning med utvidet egenmelding fra 8 til 11 dager kan være aktuelt her.

Helt avslutningsvis kan vi også fortelle at vi ble oppringt av fri fagbevegelse som ønsket og stille noen spørsmål ifm at vi har sendt inn forslag til landsmøtet der vi ber forbundet om arbeide for å få gjeninnført den kollektive søksmålsretten. En kan lese artikkelen her for den som er interessert

Om med det vil vi ønske dere alle en riktig god helg hilsen oss på klubbkontoret.