Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 38

God fredag folkens, med normalt høst vær og en og annen liten storm har nok en uke har dratt seg mot slutten. For vår del så har denne uken i stor grad vært preget av møter, i tillegg til ordinær saksbehandling for våre medlemmer.

Vi har blant annet denne uken hatt ett langt møte med forbundet sin organisasjonsavdeling, hvor vi har diskutert både planer og utfordringer i tiden som kommer. Det er naturligvis hyggelig å få bekreftet fra forbundet at de er veldig fornøyd med måten vi har arbeidet på og med planene vi har for tiden fremover. I tillegg fikk vi også mange viktige tilbakemeldinger fra forbundet ting som vi ikke hadde tenkt på. Det var ett meget lærerikt møte for oss her inne.

Som en del av dere har fått med seg så har Franks casing selskap vunnet casing kontrakten på Equinor installasjonene. Ettersom de skal jobbe som en del av boremannskapet om bord på riggene og de blir innleid til Archer. Så ble det denne uken også avholdt ett møte mellom fagforeningene vernetjenesten og bedriften om hvordan innleie av Franks skal fungere. I møtet fikk vi avklaringer på en del spørsmål, samtidig fremla vi krav som måtte på plass før dette kan implementeres.

Det ble også gjennomført månedsmøte med bedriften denne uken, her ble det diskuterte en del saker som har ligget en stund. Vi fikk løst noen av dem og fikk laget aksjon på flere av de andre. Bedriften la også frem tall på at utnyttelsesgraden på ressurspoolen er på 97,6 % til nå i år som er veldig bra. Det ble ikke benyttet noen vikarer forrige måned, men bedriften ser at det fortsatt er behov for å foreta flere ansettelser i plattformboring og arbeider fortsatt aktivt med denne prosessen. Sykefraværet er på 5,83 % til nå i år og nedadgående.

I wireline er vil det være bra med arbeid for resten av året samt et godt stykke inn i neste år. Vi har ansatt 25 personer i år, noe som er gledelig etter en lang periode med høy aktivitet der vi har hevdet av vi har vært undertallig i avdelingen. Vi får også flere forespørsler på Comtrac-jobber også, noe som gjør det dette til et viktig satsingspunkt for Archer.

Det nærmer seg oppstart for Repsol, og vi hadde forventet at Yme skulle ha startet opp allerede, men den er foreløpig noe utsatt. Om dette påvirker oppstarten på Gyda vet vi ikke enda. Gyda vil ha en varighet på flere år når den kampanjen kommer i gang. Det kan også bli aktuelt med dedikert personell for Repsol men dette er ikke avklart enda.

Klubben har også denne uken gjennomført ett formøte i forbindelse med lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i wireline. Tidligere lønnsoppgjør ble gjennomgått også ble årets krav diskutert. Lønnsoppgjøret for de individuelt avlønnede i wireline er satt til 2. oktober.

Når det gjelder tillitsvalgt konferansen så har vi denne uken sendt ut bekreftelse til alle som har meldt seg på, vil minne alle på at de må sende inn alder, flight nummer og telefon nummer på mail til Bjørn Rimereit på mail bjorn.rimereit@archerwell.com. Bussen går fra Gardemoen klokken 09.30.

Med vennlig hilsen

Klubbkontoret