Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 38

Den siste uken har vert hektisk for oss inne på klubbkontoret, noen av oss har vert flere dager på samling i OSA samarbeidskomite og det har vert planlegging saksbehandling og møter. Men nå er vi her med ett kort oppsummering av ukens viktigste saker.

Som vi har skrevet om i flere ukes infoer så var planen var at vi skulle ha Årsmøte mandag den 18 oktober også skulle vi ha tillitsvalgt konferanse fra tirsdag 19 til torsdag 21 oktober. Men som noen av dere kanskje kjenner til så arrangerte også noen andre i Archer nylig en konferanse på Kiel ferga slik som vi også planla. Og nå viser det seg at flere av deltakerne som var på denne konferanse har testet positivt på Korona i etterkant denne ture, selv om at de var vaksinert.

Og nå som i tillegg alle de statlige smitteverns restriksjonene er opphørt så er det ikke usannsynlig at en vil kunne se en økende trend med smitte i tiden fremover. Og da etter oppfordring fra bedriften så tok Arbeidsutvalget en ny vurdering om hvorvidt vi skulle følge planene for gjennomføring av tillitsvalgt konferansen eller utsette opplegget til en hadde en mer forutsigbar situasjon.

Flere alternativer ble diskutert, men det ble til slutt besluttet at årets tillitsvalg konferanse blir kansellert. Og ettersom at årsmøtet var planlagt i Oslo som også har hatt høyt antall smittet over en tid nå så ble det bestemt å flytte årsmøte fra Oslo til Stavanger. Tidspunktet for årsmøtet ble også endret fra mandag 18 oktober til oppstart tirsdag 19 oktober kl 12.00 og skal vare til onsdag 20 oktober kl 1200.

Som nevnt i innledningen så har også klubben denne uken stilt med flere tillitsvalgte i OSA samarbeidskomite, og vi er stolte av og kunne fortelle at vår egen Christopher Talgø ble på denne samlingen valgt til ny leder for samarbeidskomiteen. Vi vil gratulere Christopher med vervet og vi også gratulerer samarbeidskomiteen med en ny engasjert og dyktig leder.

HR avdelingen i Archer har bedt oss om hjelp til å bidra til at timelistene føres riktig og nøyaktig. Ved helikopter forsinkelser og andre situasjoner som medfører overtid kan det være vanskelig for de som sitter på land å kontrollere tidsbruken. Det er derfor viktig og til stor hjelp for HR at kommentarene i timelisten gir god forklaring på tidsbruk. I tillegg slipper dere at det blir forsinkelser på lønnsutbetaling pga uklarhet rundt timeføringen.

Her er noen eksempler på gode og forklarende kommentarer:

  • Venting på helikopter pga forsinkelse og tåke. fra 07.00 til 18.00
  • Ventetid fra 2400 til 0700 og fra 9 til 1230. Jobb fra 0700 til 0900. Svinger til dagskift.
  • Må stå igjen pga. fikk ikke avløsning. Ventetid fra 03:00 til 11:00. Svinger til dagskift og går på jobb sammen med påtroppende skift kl 11.00-19.00. Ventetid fra 19:00-00:00
  • Ventetid kl. 10.00 til 11.00, 19.00 til 00.00, 6 timer, overtid fra 11.00 til 19.00, 8 timer, 0.5 svingskift, 12 timer
  • Gikk ikke helikopter. Gikk av kl 03 og på jobb kl 11 til19. ventetid etter dette(5 timer) kl19 til 24. svingskift
  • Ventetid kl. 10.00 til 11.00, 19.00 til 00.00, 6 timer, overtid fra 11.00 til 19.00, 8 timer, 0.5 svingskift, 12 timer

Flott om alle kan legg inn denne type kommentarer på all overtid og ventetid fremover. Tusen takk for hjelpen!

Avslutningsvis vil vi informere at vi planlegger og avholde ett medlemsmøte for de våre medlemmer på land neste uke. Av praktiske hensyn blir møtet avholdt på Teams og innkalling er sendt ut på mail.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.