Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 38

Hei igjen godt folk, da var en atter en gang kommet til slutten av uken og det er igjen på tide med en liten oppdatering av ukens begivenheter her fra klubbkontoret.

Klubben har også denne uken bistått noen av våre medlemmer i egne møter med bedriften av hensyn il personvern osv kan vi naturligvis ikke gå nærmere i detalj der. Men kort oppsummert så kom vi i flertallet av møtene frem til løsninger som våre medlemmer var godt fornøyde med.

En god del av tiden har også medgått denne uken til administrative oppgaver som fullgjennomgang av medlemslistene og oppdatering av dem opp mot AON, samt fortatt nødvendige endringer i Brønnøysund registeret nå som alle nødvendige signaturer var kommet på plass.

Vi har også hatt en delegasjon i arbeid denne uken med undersøkelser av aktuelle artikler som vurderes innkjøpt til våre medlemmer og resultatet av deres arbeid vil bli gjennomgått på styremøtet 01 oktober.

Det ble også sammen med de andre fagforeningene og vernetjenesten avholdt ett møte med ledelsen i selskapet der «Archer one team» stod på agendaen. Kort fortalt er de da snakk om hvilke muligheter en har til å levere integrerte tjenester og eventuelt smartere bruk av personell, kompetanse og teknologi opp mot våre kunder slik at vi på sikt vil kunne sikre arbeidsplasser og kunne øke antall ansatte.

Både vi i fagforeningene og vernetjenesten mener One Archer vil være en god ting. Men understreket at det var viktig med god dialog og tydelig kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Og sist men ikke minst at eventuelle endringer som en så for seg skal og må drøftes med oss i fagforeningen og med vernetjenesten god tid i forkant.

Neste uke blir det forhandling på NR flyt området, dette medfører at blant annet medføre at leder blir mindre tilgjengelig på mail og telefon. Men resten av klubbkontoret vil være i normal drift.

God helg folkens, hilsen oss på klubbkontoret