Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 37

Hei og god fredag folkens, selv om at det er litt trist vær ute, i alle fall der som jeg sitter så er det fortsatt fint å vite at det snart er helg. Og vi håper dere også får en fin helg enten om den avholdes på hjemme på fri eller på jobb ute i havet.

Denne uken har ikke vert like fullpakket med møter som sist uke så vi har fått tatt under litt e-post og annen saksbehandling som har måtte vente tidligere. Vi har i tillegg til det tatt en gjennomgang av medlemslistene etter de nødvendige endringene ifm VOD osv er foretatt. Oppdatert medlemstall er også videreformidlet til relevante instanser.

Vi deltok også i ett møte sammen med SAFE og vernetjenesten og ledelsen i bedriften der den nye medarbeider samtalen samt tilhørende prosedyre ble drøftet. Det var innsendt mange forslag til endring av medarbeider samtalen under ledelse samlingene som ble gjennomført i fjor, så her har det vert veldig god arbeidstaker medvirkning, og vi har tro på at dette kan bli ett godt verktøy i tiden fremover så lenge de brukes rett.

Flere representanter fra fagforeningene deltok også i sammen med vernetjenesten på MOC analyse ifm integrerte operasjoner i sammenheng med oppstart på Gyda nå senere i høst. Kort fortalt så kan de oppsummeres slik at vi i tillegg til fullt boremannskap også får plass til en krysstrent wireline operatør på boredekk i tillegg. Målsettingen på sikt blir og få en mest mulig effektiv operasjon der en veksler mellom bruk av wireline og bore utstyr på boredekk.

Oppgaven ifm MOC en er først og fremst å analysere om dette er sikkerhetsmessig forsvarlig samt litt om hvilke tiltak som må på plass. Emner som ble diskutert var blant annet krav til opplæring, ansvar, rapporterings rutiner og organisering. Det er ikke alle detaljene som er på plass enda, men det er foreløpig lagt ett greit grunnlag for det videre arbeidet.

En annen sak som ble diskutert mellom fagforeningene og bedriften denne uken det var ressurspoolen, den er som flere er kjent med for tiden ganske stor. Og det er flere grunner til det, men korona pandemien og påvirkningen den har hatt på aktiviteten i industrien vår bærer i alle fall noe av skylden. Selv om at vi har frem til nå hatt en god utnyttelsesgrad totalt sett så er dette alltid utfordrende når ressurspoolen er så stor.

Og for å gjøre det ytterliggere utfordrende så har vi nå fått melding fra operatørene på sokkelen om at vi i løpet av kort tid nå utover høsten vil få revisjonsstans på hele 5 installasjoner samtidig. Dette fører da til både redusert bemanning og ytterliggere mindre behov for ressurs pool personell. Og for å redusere denne midlertidige overtalligheten uten å måtte ty til ytterliggere permitteringen osv så er det behov for å gjøre ordningen midlertidig noe mer fleksibel.

I den forbindelse har fagforeningen og bedriften blitt enige om følgende:

·         Personell som pr. 18.08.2020 var registrert overført til ressurspool gis en mulighet til å dra med seg inntil 84 minustimer fra 2020 til 2021.

·         Minustimer vil måtte benyttes ihht. Tariffavtalens tekst dvs. innen 12 uker inn i 2021 og på toppen av årsverk (336 timer)

·         Klubbene aksepterer at regelen for avspasering (like lenge hjemme som ute), fravikes og at 1/3 dels regelen legges til grunn for avspasering. Dette avviket vil gjelde frem til minustimer nullstilles (25.03.2021)

Så kort oppsummert så vil denne endringen ikke føre til noen større forandring for de fleste av dere, men noen kan oppleve at de blir noen hyppige utreiser i perioder der det er travelt med aktivitet. Og om det er noen som er i ressurspoolen som har arbeidet for lite i år så vil de kunne måtte reise på jobb en uke ekstra i løpet av de første 3 månedene neste år.

Vi har også avtalt med bedriften at om forutsetningen for denne avtalen er at så lenge det ikke blir ytterliggere endringer i aktivitetsnivået en det som en er kjent med i dag så kan ikke bedriften permittere personell.

Da gjenstår det bare og ønske dere alle en flott helg hilsen oss på klubbkontoret.