Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 37

Hei og god fredagskveld folkens, da var vi her igjen med en kort oppdatering av ukens gjøremål fra oss inne på klubbkontoret. Denne uken nok en gang vert en hektisk uke med mye møte aktivitet, derfor har vi ikke fått tid til å motta alle henvendelser fortløpende. Er det noen av dere som forsøkte og komme i kontakt med oss denne uken, men ikke kom igjennom, så er det bare og ta kontakt neste uke.

Styremøte

Denne uka kan kalles den store styremøte uka, vi har nemlig avholdt både forbundsstyremøte, styremøte i fagforeningen og styremøte i bedriften denne uka. På forbund styremøte var det rekke saker og bevilgninger som var til behandling, og det ble også informert om statusen i forhold til arbeidet med sammenslåingen med FLT.

I Styremøtet i bedriften var fusjonering blant annet ett tema. Vi vil nå fusjonere flere selskaper som bedriften har eid, men som har operert som egne legale enheter.  De blir fusjonert inn i Archer AS, for de ansatte som er tilknyttet selskapene som blir fusjonert vil bli virksomhetsoverdratt og beholder sine rettigheter som ansiennitet, lønns og arbeidsvilkår.

Når klubben avholdt sitt eget styremøte så var det også her flere saker som var oppe til behandling alt fra utpeking av HVO er til saker i tilknytting til årets tillitsvalgte konferanse, lønnsforhandlinger og godkjenningsrutiner. Styremøtet ble avholdt i Stavanger, og de som ikke hadde anledning til og stille fysisk deltok på styremøte på teams.

Overtallighet i plattformboring.

Som tidligere omtalt så er det blitt identifisert at vi pr nå har en overtallighet av ansatt i plattformboring. Dette er ifm redusert aktivitet etter at P&A aktiviteten på Gyda og Veslefrikk er blitt ferdigstilt samt at Equinor besluttet å redusere aktivitet med en operasjon på Gullfaks. Hvordan vi skal løse denne overtalligheten har blitt drøftet med bedriften og SAFE i flere møter den siste tiden.

Det vi har komt frem til er at i stede for og permittere eller si opp ansatte så inngår vi en tidsavgrenset avtale om forskyvning av avregningstidspunktet for en avgrenset del av de ansatte i ressurspoolen til neste høst. Det betyr at for de som er blitt ansatt etter 01.01.2020 så vil de ikke få avregnet årsverket sitt 31.12.2022, men 01.10.2023 i stedet. Da vil alle ansatte fortsette i bedriften med full lønn, men enkelte av de ansatte vil kunne oppleve at de vil arbeide færre timer nå i 2022 og litt flere timer i 2023.

Vi er også enige med bedriften om at vi skal ha kontinuerlig innsyn i forbruket av timer i ressurspoolen for og forsikre oss om at fordelingen av arbeid blir så rettferdig og jevnt fordelt som mulig. Vi vil på månedlig basis gå igjennom utnyttelsesgraden av ressurspoolen og det er også verdt og nevne at alle som blir innplassert på fast skift vil bli avregnet i tråd med gjeldende praksis. Og på denne måten unngår vi både oppsigelser og permitteringer i denne omgang.

Lønnsforhandling.

Lønnsforhandlingene for land ble som nevnt ferdigstilt forrige uke. Klubben hadde til intensjon om å avholde ett medlemsmøte for de ansatte på land i den forbindelse, med det var ikke mulig og få dette til denne uka dessverre. Dermed planlegger vi og få gjort dette neste uke om tida tillater det.

Vi hadde forhåpninger om også og komme i mål med lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede, og selv om at det ikke er veldig mye som gjenstår så må vi fortsatt å få de siste brikkene på plass samt ferdigstille protokollen. Dette vil vi også forsøke å få på plass neste uke.