Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 37

Mye tid den siste tiden har gått med på forhandlinger og ferdigstilling av tidligere forhandlinger. Som nevnt før så vil vi komme tilbake med mer detaljer så snart de ulike forhandlings protokollene er signert.

Bakgrunnen for at det tar tid og få signert de ulike protokollene er fordi de er i forhandlingene avtalt ulike saker som skal være på plass for at vi kan stille oss bak resultatet, og når vi blant annet blir da lovet feks en konkret oversikt over noe, så vil vi heller ikke signere protokollene før dette er ivaretatt.

Men når alt er på plass så planlegger vi både og gå ut med mer konkret info i tillegg så tenker vi og kalle inn til medlemsmøte i de ulike avdelingene de er forhandlet for og redegjøre mer i detalj om selve forhandlingene om det er ønske om det. Slik at alle som vil får en god forståelse for hva oppgjøret består av og hva det utgjør.

Det er pr nå 3 forhandlinger som er ferdigstillt men hvor det foreløpig ikke foreligger signert protkoller, vi har vert på bedriften og purret på dette da vi har vert klare på at signaturen uteblir til det er på plass.

Vil også minne på årsmøte og tillitsvalgt konferansen som kommer nå i oktober, om du ikke har meldt deg på og tenker at du skal så er det viktig og gjøre det så raskt som mulig. Er du tillitsvalgt og ikke fått tilsendt påmelding  skjema og mener du skulle hatt de så må du ta kontakt med klubbe så skal vi få oversendt påmelding.

Avd 147 vil ha årsmøte og TV konferanse sammen med oss bare til info, det vil også være mulighet for unge medlemmer og ellers andre innteriserte medlemmer som ikke er tillitsvalgt kan også få plass, men det er da bare ett begreset antall.

Ha en forsatt god dag hilsen oss på klubbkontoret.