Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 36

Nok en gang har vi lagt bak oss en hektisk uke med mange møter. Kjapt oppsummert så har det både blitt gjennomført interne møter i arbeidsutvalget i klubben, med forbundet sentralt og møter med bedriften denne uken.

Vi startet uken med 2 dager langt utvidet AU møte. For og unngå for mange avbrytelser ble det bestemt å ikke avholdt på kontoret i Stavanger. I møtet hadde vi en gjennomgang av økonomien i klubben, det ble sett på alternative innkjøp til medlemmene, driften i klubben, klubb sekretærens rolle, årets lønnsforhandlinger og flere andre saker.

Økonomisk sett så ser det i all hovedsak bra ut i forhold til budsjett, da blant annet grunnet korona situasjonen har medført færre fysiske møter og samlinger og mindre utgifter i den sammenheng. Det blir nå sett på ulike alternativer for hvordan en kan la dette komme klubbens medlemmer til gode.

Når det gjelder den daglige driften av klubben så vil en nå arbeide med og legge det om slik at innmelding av nye saker og henvendelser går via administrator i klubben Mariann Kristoffersen. Også vil sakene bli registrert få ett saks nr også fordelt til saksbehandler, og samtidig bli videre oppfølgt av administrator frem til saken blir lukket.

Når det gjelder lønnsforhandlingene på NR Flyterigg området så vil det skje i Oslo i år den 23 og 24 september med 25 som evt ekstra dag. Det blir tariffkonferanse og formøte i forhandlingsutvalget i forkant av forhandlingene. Som kjent kom partene til enighet under mekling i frontfags oppgjøret 22 timer på overtid, den økonomiske rammen på FF oppgjøret ble 1,7%.

Omleggingen av sokkekompensasjonen for tarifferte i wireline tredde også i kraft denne uken, og det har kommet flere tilbakemeldinger ifm dette. Bedriften gjennomførte også ett møte med de ansatte der dette temaet ble tatt opp.

På slutten av denne uken var vi også i møte med ledelsen i wireline der åpne/pågående saker i avdelingen stod på agendaen. Dette møtet var særdeles produktivt og vi kom til enighet og fikk løsninger i flere saker. Vi kom riktignok ikke helt i mål med alt, og vil fortsette med resterende saker neste uke. OG vil da i den forbindelse skrive mer om de ulike enighetene vi kom frem til.

Ha en flott helg folkens, hilsen oss på klubbkontoret.