Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 36

God helg folkens, da var vi her i fra klubbkontoret igjen med en kort oppsummering av hva vi har drevet med denne uken.

På mandag var det en del interne møter i klubben blant annet var store deler av arbeidsutvalget i klubben samlet og tema som årsmøtet tillitsvalgt konferansen osv ble drøftet. I tillegg ble det foretatt en oppsummering av forrige uke og denne ukens gjøremål ble planlagt.

Tirsdagen så deltok vi på nærværsgruppe møte hovedtemaet på dette møte er at vi ser en stigende trend på sykefraværet i bedriften for tiden ligger vi en hel del høyere en det som har vert gjennomsnittet tidligere. Noe av dette kan en naturligvis knytte til Korona situasjonen, men ikke så mye som en skulle tro. Det kom også frem at det er en del av de som blir sykemeldt som ikke har vert særlig mye sykemeldt før gjør en del feil ifm både rapportering om syke fravær og innsending av sykemelding.

I den forbindelse har vi laget en egen artikkel som tar for seg prosessen steg for steg slik at om du / dere en gang skulle få behov for det så er det lettere og finne en oversikt over hva dere trenger og gjøre. Vi tar sikte på og legge den ut iløpet av neste uke

På onsdag var vi med på utreisemøte på teams med Statfjord A og Snorre B det var ett ganske bra oppmøte på begge utreisemøtene. Etter ble var vi med på AMU møte med bedriften og vernetjenesten. Kort oppsummert så holder aktiviteten seg relativt høy inntil videre. Men vi vil lage en egen artikkel som gir en oversikt over offshore aktivitets i de ulike avdelingene. Ellers var ingen spesielle saker til behandling under selv AMU-møtet. Det var mer informasjon om nåværende status.

På torsdag var det både styremøte i bedriften og møte med ledelsen i wireline i tillegg til lønnsforhandlinger for landansatte. I styremøtet gikk vi gjennom tallene for siste kvartal som i stor grad fortsatt viser en positiv trend. I møte med WL så ble ulike temaer drøftet, men viktigst av alt var avtale møte datoer for forhandling om særavtalen og lønnsforhandlingen i wireline for individuelt avlønnede.

Når det gjelder lønnsforhandlingene til de landansatte så stilte vi i disse forhandlingene samme med SAFE i Archer. Det var flere forhold som var oppe i forhandlingene, for dere som er landansatte så er dere kjent med at det er noen saker som har pågått en stund. Men vi kom frem til en enighet omtrent halvannen time på overtid. Men i likhet med lønnsoppgjøret for individuelt avlønnede i PD så vil vi avvente med og informere mer i detalj til vi har en signert protokoll og vise til.

Det ble også sendt ut påmelding til årsmøte og tillitsvalgt konferansen på mail til de tillitsvalgte denne uken, fint om dere melder dere på de av dere som har anledning til og stille.

Med det så vil vi ønske dere alle en god helg