Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 35

God fredag folkens vi kan se på kalenderen at vi er kommet til september og høsten er i gang, på tross av at været holder seg relativt bra flere steder i landet.

Planleggingen av årsmøtet (18 okt) og tillitsvalg konferansen (19-21 okt) planlegges videre for fullt. Det har vert noen utfordringer som vi har måtte rydde av veien. Og dette er blant annet noe av årsaken til at påmelding enda ikke er sendt ut, men så lenge all går etter planen så vil dette komme i god tid i forkant.

Men vi vil minne dere på at om det er noen som har saker som en vil sende inn til behandling på årsmøtet så gjøres det her: Forslag til årsmøtet 2021 Survey (surveymonkey.com)

I tillegg vil jeg også minne dere på om dere har kandidater til styret i fagforeningen som dere ønsker og lansere så er det bare å sende navn på eventuelle kandidater inn til valgkomiteen i klubben. Dere kan finne navn og kontaktinfo på de som sitter i valgkomiteen på hjemmesiden under tillitsvalgte eller så kan en sende en e-post til Leder i valgkomiteen Einar Løyning på epost: einar.rangvald.loyning@archerwell.com

På tirsdag deltok klubben på møte med bedriften der de gjennomgjekk prosedyren som omhandler bedriften sitt ansvar og hvordan en skal følge opp sykemeldte. Det er jo en del krav og retningslinjer som bedriften må følge opp i forhold til den ansatte, NAV osv. Akkurat som en ansatt må følge visse retninlinjene når en blir sykemelder seg. Vi planlegger å lage en egen artikkel om dette men inntil videre kan dere lest om både egne og bedriftens plikter i personal handboken.

Også denne uken har vi deltatt i utreisemøter på teams som bedriften arrangerer Statfjord A har møte på onsdag kl 09:30. Snorre B har også møte på onsdag men de møtet starter kl 10.00, Statfjord B / C har utreisemøte på torsdag kl 10.00. Det er en hel del nyttig informasjon som komme på de møtene, de er naturligvis frivillig og delta på og det er en grei arena å stille spørsmål om det er noen man lurer på før utreisen. Klubben har som mål og forsøke og kunne delta på så mange av disse møtene som vi har anledning til.

Ellers ble lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede også ferdigstilt denne uken, her fikk vi gjennomslag for en del av kravene som vi fremsatte ifm forhandlingene. Og vi vil komme nærmere inn på dette i en egen artikkel når signert protokoll for oppgjøret foreligger. Videre så planlegger vi for lønnsforhandlinger for landansatte neste uke, og deretter individuelt avlønnede i wireline.

Vi deltok også på månedsmøte med bedriften denne uken, det ble litt mer utfordrende en normalt. Årsaken til det var en kombinasjon med sykdom som gjorde at vi ikke kunne stille fulltallig til møte og på toppen av de hele strømbrudd i regionen noe som gjør videokonferanse møte over internett noe utfordrende. Dermed deltok vi den siste par timene av møtet på telefon. Det planlegges et utvidet mnd møte i oktober som skal gå over 2 dager. En del av sakene diskutert i møtet denne uken skal behandles på dette utvidede møtet.

Og med det så vil vi ønske dåke alle en god helg