Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 34

God ettermiddag folkens da var nok en uke avsluttet for oss som sitter inne på kontoret, været forteller oss også dessverre at sommeren har gått over til høsten. Men selv om at regn skyene dukker hyppigere opp på himmelen og temperaturen har gått litt ned så kan vi ikke si at det har ført til noe redusert aktivitet.

Denne uken har også vert preget av mange møter, vi har blant annet hatt AU møte, månedsmøte og møte med forbundet og KCA for å nevne noe. Det store temaet for tiden er naturligvis virksomhetsoverdragelsen som kommer i oktober. Vi føler at vi ligger noenlunde i rute, men vi har fortsatt noen brikker som må på plass. Blant annet holder vi på med ett info skriv som vi skal sende ut til de som blir overdratt noe som vi håper og få på plass neste uke.

Tidligere i vår / sommer ble det avholdt en avstemming om skiftordningen på Valhall som i dag er dag – natt. Resultatet av avstemmingen viste at 70% ville endre denne til natt – dag. I forbindelse med dette så var HVO på Valhall med på en MOC analyse inne hos bedriften denne uken. Det vi vet foreløpig er at Maersk Invisible som ligger ved Valhall i dag, skal bort om relativt kort tid. Og i den sammenheng vil de som er på Valhall få ny flight av AkerBP, det jobbes nå med at den nye flighten blir på ett tidspunkt som ligger til rette for den nye skift ordningen.

Det har også blitt tatt opp med bedriften at vi må gjennomføre lønnsforhandlingene for dere som er i avdeling 147 (individuelt avlønnet) så vi innkalt av bedriften til forhandlinger den 3 september. Men dette kolliderte med lærling samlingen, styremøte og NR forum så det ble dessverre utsatt til senere i måneden. Lønnsoppgjøret for de landansatte blir også senere denne måneden, det kommer mer info om dette etter hvert som det nærmer seg.

Når det gjelder konfliktstøtten så kan vi meddele dere at vi nå akkurat har blitt ferdig med den siste utbetalingen. Da har alle som ble permittert i forbindelse med streiken til SAFE fått utbetalt støtte fra forbundet og klubben. Det kan være verdt og nevne at den siste utbetalingen ble foretatt i dag så vi kan ikke garantere at alle har fått det inn på konto allerede, men pengene er altså på vei.
Om det mot formodning skulle det være noen som mener de ikke har fått støtten de har krav på ber vi vedkommende om og kontakte oss på kontoret og så skal vi se på det.

Aktiviteten offshore er som mange av dere sikkert har merket stabilt høy, dette viser også tallene fra utnyttelsesgraden av ressurspoolen til nå i år er vi opp på hele 97,5% dette er veldig bra. For og å være sikker på at vi har tilstrekkelig bemanning også til tiden som kommer. Så holder bedriften på med ansettelse prosessen for fullt, og vi vil ut over høsten få tilbake flere av våre gamle kolleger i tillegg til noen nyansatte inn i selskapet.

Vi får også inn lærlinger igjen nå i høst både i brønnservice og i boring, klubben vil delta både på lærling samlingen nå den 3 september, og på samlingene med de som virksomhets overdras i oktober (datoer for dette kommer). Vi oppfordrer alle til å ta både dem og de nyansatt godt imot.
Bemanningen offshore totalt sett øker gradvis oppover, men vi ser og at det vil bli noe forflytting av personell ifm ferdigstilling av kampanjer og oppstart av andre. Dette er på rigger som ikke borer.

Påmeldingen til tillitsmannskonferansen ligger nå inne som på en egen artikkel her på hjemmesiden. Som det står i artikkelen så vil det igjen være mulighet for unge medlemmer og melde seg på konferansen dette gjelder da de som er mellom 18 og 33 år. Det hadde vert flott om vi igjen kunne fått deltakere slik at vi kan få gang på ungdomsarbeidet igjen. Konferansen er gratis for alle som deltar så om du er interessert så er det bare å lese artikkelen og melde seg på.

Øvrige tillitsvalgte både i Archer og de som blir med over på virksomhets overdragelsen kan også gå inn på artikkelen på hjemmesiden vår og melde seg på, men de vil også få tilsendt mail med link til påmeldingen. Om du har meldt deg på via hjemmesiden kan du se bort fra mailen om du også mottar den, vi også forsøke å få sendt ut mailene neste uke. Etter at vi har gått igjennom påmeldingene vil vi sende ut bekreftelse mail til alle som har meldt seg på.

Om det er noen som har spørsmål til oss om tillitsvalg konferansen eller noe annet så er det bare og ta kontakt på telefon eller mail så svarer vi så snart vi har anledning. Og med det så vil vi igjen ønsker dere alle en god helg!

Hilsen oss på klubbkontoret.