Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 34

Hei og god helg da var vi her igjen fra klubbkontoret med ukens oppdateringer.

For og ta det første først, de ble dessverre ikke anledning til å fortsette lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i PD denne uken. Ettersom ulik møteaktivitet samt noe ferieavvikling fortsatt henger igjen. Dette er dermed flyttet enda en uke frem.

Vi har jobbet med planlegging av årsmøtet og tillitsvalgt konferansen for i år og planen er at årsmøtet blir avhold på hotell på Gardemoen den 18 oktober og tillitsvalgt konferansen blir på Kiel ferga 19-21. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til de tillitsvalgte i god tid. Og om man ønsker og sende inn noen saker til årsmøtet så kan det gjøres HER.

Av smittevern hensyn er det maksimale antallet deltakere på årets konferanse / og årsmøte satt til 70 personer. Og når vi først snakker om korona så har nok de fleste fått med seg at det har vert en økende trend mtp antall smittede flere steder i landet. Vi vil da med dette oppfordre alle nok en gang til og holde fast på og videreføre de gode rutinene som en har hatt de siste året, slik at vi alle gjør vårt til å redusere smittefaren.

Klubben har også denne uken deltatt på 2 utreisemøter på Teams, selv om at det ikke er det samme som å møte opp fysisk før utreise så synes vi at opplegget var bra. En får en god gjennomgang av hvilke operasjoner som foregår og hva planen fremover er og det er gode muligheter både til og ta opp problemstillinger og til å stille spørsmål om en lurer på noe.

Det var også ett møtet med bedriftsledelsen for en gjennomgang av tallene fra 2 kvartal i bedriften, og selv om at det er utfordringer i ulike deler av konsernet. Da spesielt mtp Sør-Amerika så leverer stort sett hele bedriften solide tall, og kan vise til positiv utvikling på flere områder.

Ellers har også mye av tiden denne siste uken gått med til å assistere enkelt medlemmer med saker som de har hatt til behandling opp mot bedriften eller opp mot forsikringsordninger som vi har.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg