Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 33

Vi har nå lagt bak oss en uke litt utenom det vanlig på klubbkontoret, ikke bare vi deltatt i lønnsforhandlinger, men vi har også avholdt avklaringsmøte for månedsmøte, noen har vert på reise og det har vert forhandlingsmøte vedrørende en tviste sak som vi har gående.

Vi startet uken som normalt med internt møte i AU, hvor en startet med arbeidsfordelingen etter styremøte vedtakene som ble fattet i forrige uke. En har nå begynt planleggingen for fult for årets tillitsvalgt konferanse og årsmøte, og som nevnt vil påmelding til dette komme ut innen relativt kort tid.

Det ble også laget en artikkel om pensjon som man kan lese under her etter forespørsel fra flere medlemmer. Og i tillegg til saksbehandling har vi også svart våre medlemmer på enkelt henvendelser i enkelt saker.

Klubben startet også denne uken med lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i plattformboring. På grunn av en blant annet en hektisk møteplan så kom vi ikke i mål med forhandlingene her. Og har foreløpig ikke til noen enighet med bedriften så forhandlingene er planlagt og fortsette videre i neste uke.

På tirsdagen deltok vi i tvistemøte sammen med IE sentralt og bedriften samt NR der igjen saken om Gave G pensjon for de som ble virksomhetsoverdratt fra KCA var oppe til diskusjon. Med på møtet hadde vi også bistand fra LO juridiske, det var flere elementer som ble tatt opp i møtet. Men en kom ikke til noen enighet i dette tvistemøtet og saken går foreløpig videre.

Vi har også denne uken vert i møte med Safe og vernetjenesten der vi har drøftet ulike saker og problemstillinger som har dukket opp den siste tiden. Samt tidligere skrevne protokoller som en må ta opp på nytt og reforhandle i tillegg til enkelt saker som en har fått inn blant annet gjennom månedsmøte. En del av møte ble representanter fra bedriften innkalt der vi drøftet potensielle løsninger. Mye viktig grunnarbeid ble gjort i dette møtet selv om at vi ikke helt enda kan rapportere om konkrete saker så er dette noe vi vil arbeide videre med og informere om så snart vi er i mål.

Med vennlig hilsen oss på klubbkontoret.

 

 

 

 

 

 

 

o