Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 33 og 34

God fredag folkens, da var vi her igjen med en liten oppdatering på de siste ukers gjøremål på klubbkontoret. De foregående ukene var vi som nevnt tidligere så smått begynt og komme i gang igjen på kontoret etter at det har var stengt grunnet korona.

Men nå ble det slik at det ble med det, fordi på grunn av den siste tids oppblomstring av korona rundt forbi så er vi igjen tilbake på hjemmekontor. Bedriften har også redusert kraftig på bemanningen i påvente av situasjonen. Så hvor lenge det blir denne gangen det er vi ikke sikre på men det blir nå slik i hvert fall i noen uker til fremover.

Den relativt nært forestående tariff konferansen som skulle avholdes i Oslo ifm årets lønnsoppgjør og NR forumet som var planlagt i tilknytting til dette er begge to også avlyst grunnet korona. Og det vil i stede bli gjennomført på video konferanse slik det ser ut nå.

Styremøte i avdelingen for ledende personell her i IE Archer avd 147, som var planlagt i September har også blitt utsatt til oktober med bakgrunn i utviklingen av korona spredningen den siste tiden.

Klubben har også fått inn en noen henvendelser hvorfor det er slik at en person som bor på Østlandet som krysser grensen til Sverige i noen timer og handler for også kjøre hjem igjen må sitte i karantene for og få lov og reise på jobb. Men de som bor fast og tilbringer hele friperioden sin i Sverige kan reise rett på jobb.

Svaret på spørsmålet ditt finner en i Covid 19 forskriften som er en ny lov som har til hensikt å hindre smittespredning. Denne forskriften er et slags levende dokument og blir oppdatert fortløpende. Sist endret så sent som 18. august 2020, altså for bare tre dager siden.

Dere kan lese den i sin helhet her: På denne linken

Unntaket som nevnes for svenske arbeidstakere finner en i paragraf 6: «Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.»

Det betyr med andre ord at det er Operatør på innretningen arbeidstakerne jobber på som har vurdert arbeidet som svenske borgere til å være i tråd med lovens unntak.

Denne uken har vi også deltatt på Archer sin ledersamling del 2, dagens situasjon med korona førte til at denne samlingen ikke ble gjennomført som klasseroms kurs slik som første del. Men i stede ble dette seminaret i trå med tiden gjennomført over videokonferanse. Det var en del spenning og blandede formeninger i forkant hvordan dette ville bli.

Men måten ledersamlingen var bygget opp med egne «grupperom» og felles forelesning samt utsending av dokumenter og spørreskjema i for og etterkant fungerte overraskende bra. Tilbakemeldingene fra alle kurs deltakerne var klart mer positive en de hadde sett for seg slik vi oppfattet det.

Hos oss i klubben ser vi også nå på muligheten til å forsøke å gjennomføre medlemsmøter over video konferanse, og vi vil i tiden fremover jobbe med ett pilot prosjekt på dette med wireline avdelingen som en som kjent med har vert litt i vinden i det siste.

Vi vil med det ønsker dere alle en riktig fin fredag hilsen oss på klubbkontoret.