Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 33 og 34

Da var helgen her igjen og det er på tide å komme med en oppsummering av hva vi har holdt på med inne på klubbkontoret den siste tiden. Feriene rundt forbi er avsluttet og vi har i tillegg til møte aktivitet og drøftinger med bedriften og forbundet, har vi arbeidet med kommende arrangementene i tillegg til ordinær saksbehandling.

Lønnsforhandlingene

Når det gjelder de resterende lønnsforhandlingene, så er det nå satt av dato for lønnsforhandlingene for individuelt avlønnede i boring nå førstkommende tirsdag den 30 august. Og forhandlingen for de landansatte har vi avtalt den 09 september. Når det gjelder de individuelt avlønnede i WL så har det enda ikke blitt satt av en dato for den forhandlingen, men vi har bedt bedriften komme med tidspunkt som passer.

Gave G tvisten

Vi har som noen av dere vet hatt en pågående tvistesak angående personell som ble virksomhets overdratt fra KCA i 2018 og som da fikk avslag på Gave G`en når de gikk av med pensjon. Bakgrunnen til tvisten er at det er uenighet om hvordan reglene som kvalifiserte ansatte til ordningen skal tolkes. Denne tvisten har nå gått hele runden rundt i systemet og vi i klubben skal i neste uke ha møte med de som arbeider med saken sentralt for å avgjøre som blir det neste steget med denne tvisten.

Nedbemanning

Det har kommet en tilbakemelding om at det i ett møte med ledelsen i bedriften hadde blitt uttalt at det ble oppsigelser i bedriften. Vi deltok ikke i dette møtet så vi kan heller vi vet ikke med sikkerhet hva som har blitt sagt. Men uansett så er det vi som drøfter nedbemanninger med bedriften og de drøftelsene er ikke ferdige da en fortsatt undersøker aktuelle løsninger og da synes vi ikke noe om at de blir gått ut med slike uttalelser.

Selvfølgelig er vi i fagforeningene klar over at P&A kampanjen på Veslefrikk er over og at vi har en av Gullfaks riggene ute i revisjonstans. Samt at Njord enda ikke er startet med oppbemanning i tillegg til at 80/20 ordningen nærmer seg slutten, så er det ikke en overraskelse at dette fører til en overtallighet. Men det og gå ut og si at det blir oppsigelser før saken er ferdig drøftet blir feil.

Vi vil drøfte denne overtalligheten vi står ovenfor videre neste uke, så vi kan dermed ikke fortsatt si med sikkerhet hvilke tiltak en kommer til og benytte og hvor mange som totalt sett vil bli berørt. Men klubben vil gjøre det vi kan for og finne best mulig løsninger for å handtere denne overtalligheten på vegne av de ansatte.

VO & TV konferanse

Vernetjenesten har planlagt to verneombud samlinger denne høsten og den ene starter Onsdag neste uke. Vi kommer til å delta fra klubben på begge samlingene for og snakke med vernetjenesten. Vi har også arbeidet med programmet til tillitsvalgt konferansen som kommer 27 september, i tillegg til at vi har invitert både forbundet og representanter fra ledelsen til og holde innlegg.

Medarbeider undersøkelsen 2022

Vi har også sammen med vernetjenesten og SAFE deltatt i en arbeidsgruppe sammen med bedriften der vi har gått igjennom og sett på spørsmålene i årets medarbeider undersøkelse. Dette for å kunne få en best mulig oversikt over hvordan alle ansatte i Archer opplever arbeidshverdagen. Planen er at denne undersøkelsen skal sendes ut mot slutten av september, og vi oppfordrer alle til å ta seg tid, å svare så ærlig som mulig når denne undersøkelsen blir sendt ut.

Vi håper dere alle får en god helg også vil vi komme tilbake med mer info om bemanningssituasjonen så snart det er avklart. Hilsen oss på klubbkontoret.