Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 31

God fredag folkens da var vi her igjen med siste nytt fra klubbkontoret. Nå som sommerferien etter hvert er over for de fleste i bedriften så har møte virksomheten også begynt og ta seg opp en del. Vi har både hatt interne møte i klubben denne uken i tillegg til noen møter med bedriften.

Vi har blant annet hatt møte i arbeidsutvalget der temaet har vert årsmøte og tillitsvalgt konferansen til klubben. Som dere vet så ble de ikke noe årsmøte i vår og det ble utsatt inntill videre pga korona. Men ettersom at samfunnet etter hvert åpner opp gradvis så undersøker vi nå om det er mulighet for og få gjennomført dette nå i løpet av høsten.

Klubben har også sammen med vernetjenesten deltatt i nærværsgruppe møte med bedriften dette er som dere kanskje husker ett samarbeids forum som er blitt opprettet for å følge opp sykefraværet i bedriften. Det vi nå ser er at vi dessverre den siste tiden har fått en økning i syke fraværet offshore spesielt i plattform boring.

Det var også enda ett element som ble påpekt som en utfordring og det er at det har vert en økning i antallet personer som blir sykemeldt kort tid før utreise. Vi understreker at det er selvfølgelig både lov og bli syk og det er også full forståelse at enkelte ganger kan dette komme plutselig og brått på.

Men vi ønsker uansett og oppfordre alle som kjenner at det ikke er helt i form og tenker at det er en mulighet for at en ikke vil kunne reise ut, at en da kontakter bedriften så tidlig som mulig slik at de kan få tak i erstattere. Da det er noe som ofte er utfordrende spesielt på kort varsel nå i disse ferie tider.

Ellers kan vi melde om ett høyt aktivitetsnivå i både i ressurspoolen wireline og plattformboring for tiden som er positivt. Vi vil komme med mer konkrete tilbakemelding om både aktuell og planlagt aktivitet i løpet av ukene som kommer når en etter hvert har litt bedre oversikt.

Vi er også blitt gjort oppmerksomme på at de over helgen så blir det megling i oppgjøret mellom Bristow og deres ansatte, og om det ikke oppnås enighet vil dette kunne føre til streik. I hvor stor grad en slik eventuell streik vil påvirke oss er foreløpig uavklart. Men vi skal se nærmere på saken over helgen og vil i løpet av mandagen drøfte saken med bedriften.

Vil med det ønske dere alle en god helg hilsen oss på klubbkontoret.