Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 31 og 32

Hei folkens, i disse dager avsluttes ferien for de fleste som arbeider på land og flere og flere vil dermed etter hvert komme tilbake på jobb som normalt. Om oppblussingene av korona rundt forbi den siste tiden vil få noen konsekvenser for bemanningen på kontoret er foreløpig uvisst.

Først ut litt om wireline, som vi har skrevet tidligere så ble lokal særavtale sagt opp fra bedriften tidligere i sommer. Fra vår side i fagforeningen mener vi at særavtalen følger HA 9.3 og dermed har ettervirkning frem til ny avtale er på plass. Dette er vi uenige med bedriften om og deres mening er at særavtalen opphørte fra og med 01.08. Men da lokal særavtale inneholder flere elementer en de som vi er uenige om så valgte bedriften og innføre egne administrative ordninger.

En administrativ ordning er noe som bedriften lager på egenhånd, de ble presentert for fagforeningen i ett møte, men vi var klare på at vi ikke så hensikten med å drøfte noe på punktene i de ordningen. Da bedriften helt på egenhånd kan endre innholdet i slike ordning uten og være enige med oss. Bedriften informerte selv de ansatte om disse ordningene i to allmannamøter på Teams tidligere denne uken.

Vi var i juli i ett møte med ledelsen i WL i forhold til bemanningsbehovet i tiden fremover. De kom frem til da at avdeling anslagsvis vill trenge 21 årsverk, av de som ble oppsagt i mars så har 18 stk takket ja til og bruke fortrinnsretten sin og går inn i de stillingen som ble lyst ut. Opprettelsen av denne stillingen var det ikke enighet i fra vår side, dermed så har vi også en pågående sak om dette.

Informasjon fra velferden om følgende endringer til søknader om crewturer. Pr. d.d er det kun søknader om crew samling ved hjemreise som vil bli godkjent, dette p.g.a. covid-19.

Ny informasjon vil komme når og om situasjonen endrer seg og en mottar ny info fra bedriften. Ytterligere informasjon kan fås av Jan Helge Samuelsen som er leder i velferden.

Når det gjelder boring så går aktiviteten heldigvis relativt jevnt for tiden tross disse korna tider. Vi har også hørt signaler om mulig oppstart av Gyda i Q4 i år noe som i så tilfelle er positive nyheter både for boring og brønnservice hos oss. Vi kommer med mer informasjon når det foreligger.

Avslutningsvis vil vi oppfordre dere alle og fortsatt følge retningslinjene som er anbefalt for og unngå videre smitte av korona viruset, hold avstand til andre, være nøye med renhold osv

God helg folkens hilsen oss på klubb kontoret.