Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 30

Hei da var vi kommet til slutten av juli og i de fleste tilfeller så drar det seg også mot slutten av ferie tiden for de fleste som jobber på land. Men vi er ikke helt ferdig med ferie avviklingen her inne på klubbkontoret enda.

Nå som vi snart ser august på kalenderen så vil en igjen komme i gang med det som en kan kalle for normal aktivitet og vi har blant annet lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i PD og wireline og ferdigstille. Samt lønnsforhandlingene for de landansatte så det er blant annet noen av de tingene som påbegynnes om ikke så mange uker.

Tillitsvalgt og ungdomskonferansen samt VO konferansene står også for dør om ikke så altfor lenge, men mer konkret informasjon vil komme i løpet av de kommende ukene. Denne uke i likhet med forrige har forløpet seg uten noe møte aktivitet og det er dermed heller ikke noe særlig nytt og melde om.

Når det gjelder lønnsjusteringen i plattformboring så har vi lagt ut den oppdaterte lønnsmatrisen på hjemmesiden, men da lønnsavdelingen i Archer ikke enda har fått tilsendt sin lønnsmatrise fra Norges Rederiforbund så har foreløpig ikke lønnssatsene blitt justerte. Men det vil nok skje i løpet av denne måneden også vil en få en tilbakebetaling for perioden 01.06 frem til justeringen blir foretatt.

Vi har også fått noen spørsmål om velkommen om bord møte som Equinor holder på sine installasjoner dette er det skrevet en protokoll på hvor en har rett på overtids betaling og denne protokollen kan en også se inne på hjemmesiden under lønns og arbeids avtaler og under lokale avtaler. Her vil en også finne svingskift protokollen og protokoll om arbeid på land i friperioden mm.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg og fortsatt god sommer.