Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 3

Hei igjen folkens, vi kommer her med en kort oppsummering av ukens aktiviteter her inne på klubbkontoret. Det har ikke vert så mye møte aktivitet denne uken, i tillegg har vi også slitt litt med sykdom her inne denne uken. Det er også en del av grunnen til at ukes informasjonen ikke ble publisert før i dag noe som vi beklager.

Men vi arbeidet en del videre med forberedelsene til årsmøtet, vil minne på om at det ble lagt ut påmeldingsskjema på hjemmesiden forrige uke, og denne har også blitt sendt ut på mail til tillitsvalgte og HVO er. Vil også minne dere på påmeldingsfristen er 11 februar, samt at tidsfristen for og sende inn saker til årsmøtet er satt til 18 februar. Med unntak av forslag til vedtekts endringer som må være inne til 4 Februar.

En annen ting som det er verdt og merke seg er at om det er noen som har kandidater til styret i klubben så må navn på eventuelle kandidater sendes inn til valgkomiteen. Slik at de har tid til å utarbeide en innstilling til årsmøtet. I valgkomiteen sitter Bjørn Ovesen, Bjørn Johnsen og Christian Wennersteen. Kontakt info til valgkomiteen finner en på hjemmesiden under tillitsvalgte, velg valgkomiteen i menyen filtrer på avdeling.

Vi fortsatte som nevnt i forrige uke info drøftelsene med ledelsen i wireline rundt noen av de pågående sakene som vi har der. Det ble ett bra møte og vi har god grunn til og tro at vi vil få til løsninger i flere saker her innen rimelig tid. Det arbeides blant annet med og sette opp protokoller i flere av sakene som har vert oppe til drøfting, men det vil kommes mer konkret tilbake til dette.

Det var også ett kort møte denne uken den en gikk igjennom ulike utfordringen en har identifisert for ass tårnemenn stillingen, som flere er kjent med har denne rollen fått flere arbeidsoppgaver. Og på enkelte installasjoner er behovet for denne stillingen mye større en andre rigger.

Bedriften sliter også på enkelte installasjoner med rekruttering til denne stillingen, og på andre steder er det utfordrende for de som er i stillingen å ivareta alle ansvarsoppgavene som de har. Det er svært sannsynlig at det vil bli flere møter vedrørende dette i tiden fremover.

Ha en flott uke folkens hilsen oss på klubbkontoret.