Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 3 og 4

God helg folkens, da var tiden igjen inne for å komme med en orientering om hva vi har arbeidet med de siste ukene her inne på kontoret. Det har vert to uker som har vert preget av mye reise og møte virksomhet. Vi begynte forrige uke med et AU møte etter det så deltok vi på NR – forum i tre dager

Dette er en samarbeidskomite innad i Industri Energi, hvor alle klubbene som arbeider på NR avtalen møtes og diskutere relevante saker og problemstillinger for tariff området vårt. Temaene som ble diskutert denne gangen var blant annet: Medlemsfordeler vi har gjennom LO Favør, Innleie fra bemannings byrå og informasjon om arbeidet til OSA inspektoratet for å nevne noen.

Etter NR forum så hadde vi AU og styremøte, i tillegg til ordinære styremøte saker så ble det arbeidet en del med planleggingen av årsmøtet som kommer nå i mars. Vi holder nå på med å lage til påmeldingen til årsmøtet det kommer mer info om dette så snart det er klart. For øvrig er det viktig at om en har saker som en vil ha opp på årsmøtet så må dette sendes inn ihht tidsfristene.

Styret pekte også ut HVO for Grane og Snorre B, KHVO har vert i kontakt med flere verneombud på disse installasjonene og med bakgrunn i de samtalene fremla KHVO en innstilling som styre fulgte. Vi vil dermed gratulere May Christin Alvseike som ny HVO på Grane, og Leif Garry Tangen som ny HVO på Snorre B.

Vi hadde også månedsmøte med bedriften denne uken vi startet med og se på fremtidsplanene og det som er mange spennende planer i tiden fremover: Oppstart med boring på ELD B Q3 i omtrent ett år. Oppstart med operasjon på Njord er fortsatt litt usikkert, men muligens oppstart i Q1 2020. Det er også i tillegg fremlagt planer om og starte med plugging på SFA ila Q1 2020. Som vi har nevnt før så planlegges det fortsatt med at Eko X går i borestans og med påfølgende oppstart av Eko K i løpet av våren sommeren. Eko K skal opp med 6 kranførere fra Archer fra april 2019.

Ellers så ble flere pågående saker drøftet med bedriften. Vi fikk avklart noen saker på møtet, men noen av dem kan vi riktignok ikke informere om her. Men kan nevne at det var oppe ett spørsmål rundt praktisering av svingskift regelen, her ble vi enige om og følge etablert praksis. Saken om bedriftsintern aldersgrense ble også drøftet. I tillegg tok vi igjen opp dette med utsjekk av brann skap, men kom ikke til enighet her dessverre. Vi skal dermed forsøke å få tatt opp denne saken i ett eget møte.

Klubben deltok også opp på «innreise møtet» til flaggavdelingen på Stangeland, grunnen til at bedriften gjennomførte dette møtet er blant annet pga Flaggavdelingen har så tidlig flight at utreisemøte er vanskelig og gjennomføre. I tillegg så har avdelingen fått ny personal koordinator og det har vert en endring av Manager Operations for Conoco operasjoner. Så avdelingen fikk anledning til og møte dem, i tillegg ble ulike problemstillinger som avdelingen har tatt opp og drøftet i møtet.

Vi fikk også gjennomført ett møte denne uken med en ny saksbehandler fra forbundet. På grunn av stor pågang hos forbundet og mangel på personell ifm tvistebehandling, har saker som vi har inne til behandling blitt overført til denne personen. Vår nye saksbehandler har mye erfaring i tillegg til god kjennskap til avtaleverket noe som vi klart ser som en fordel.

Utenom dette kan vi nevne at wireline har startet prosessen med postvalg av tillitsvalgte og om noen av dere ønsker og få mer informasjon om dette og nominere noen kandidater til tillitsvalg så gjøre dere det her.

 

Med det så vil vi ønske alle en stålende dag
Med vennlig hilsen oss på klubbkontoret.