Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 3

God helg folkens, da var fredagen igjen kommet og her er vi med en liten oppdatering på den hva vi har arbeidet med inne på klubbkontoret den siste uke. Hovedsakelig har vi arbeidet med saksbehandling og besvarelse av henvendelser fra våre medlemmer denne uke.

Ettersom saksbehandling og henvendelser fra enkelt medlemmer ofte er av individuelle karakter så er det lite formålstjenlig å informere ut noe spesielt om dette. Vi har også brukt noe av tiden til å starte og planlegge årsmøtet. Ettersom vi ikke vet med sikkerhet hvordan Korona vil påvirke situasjonen så er det fortsatt en del spørsmål som står uavklarte.

Men intensjonen er å gjennomføre årsmøtet i tråd med vedtekten innen utgangen av første kvartal, så vi vil i den forbindelse komme med en liten påminnelse til de av dere som tenker og sende inn saker som en vil at skal behandles på årsmøte. Så kan en bare starte med å utarbeide forslag og sende de til oss. Vi vil imidlertid komme med mer info når vi har noen mer handfast.

Ellers har drøftelsene om særavtale og utenlands avtale for wireline fortsatt denne uken, men det er omfattende arbeid og tar derfor som forventet en god del tid. Og vi vil komme til å fortsette å drøfte dette også i tiden fremover til vi kommer til en enighet.

Vi har den siste tiden også fått en del spørsmål fra medlemmer om rikets tilstand og hvordan bemanningsbehovet vil bli i tiden fremover. Nå har vi dessverre ikke så mye ny konkret informasjon og komme med her. Men det er planlagt ett møte med bedriften i begynnelse av neste måned og da vil dette være ett tema som vil bli drøftet.

Neste uke blir flere av oss på klubb kontoret opptatt store deler av uka i forbindelse med møte virksomhet med forbundet sentralt. På grunn av korona situasjonen vil møtene bli avhold på videokonferanse. Men det kan ta noe lengre tid og få svar på henvendelser denne tiden.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.