Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 28

God fredag folkens, nå nærmer vi oss fort midten av juli og mange av dere har muligens allerede reist på ferie eller har den rett rundt hjørnet. Her på land ser en tydelig tendenser til at ferie avviklingen er tiltakende dette gjør at det til tider er utfordrende og få avklaringer på ulike saker. Selv så vil vi begynne med ferie avvikling fra og med neste uke.

Denne uken har vi gjennomført styremøte på nett / telefon konferanse. Det er naturligvis bedre og gjennomføre slike møter fysisk, men dagens situasjon tatt i betraktning så var dette den beste løsningen denne gangen. Det var i all hovedsak informasjons saker som var oppe til behandling, men i tillegg til det så ble det gjennomført valg av ny sekretær til klubben i tråd med de nye vedtektene, og vi vil med dette ønske Patrick Læret velkommen i denne stillingen.

Klubbstyret utpekte også formelt Willy Helle til ny HVO for SNB, Willy ble i praksis tidligere i år utpekt av arbeidsutvalget til og overta HVO vervet fra Kenn Anton Kartfjord som den siste tiden var fungerende HVO midlertidig frem til de nye crewene på riggen var satt. Men vi vil uansett gratulere Willy Helle med utnevnelsen.

Det har også denne uken vert enda ett møte med ledelsen i wireline avdelingen vi venter nå på skriftlig tilbakemelding på enkelte av de tingene som vi tok opp også regner vi med at det vil bli flere møter etter hvert.

Det har også fra klubben sin side blitt arbeidet en del med besvarelse av spørsmål knyttet til saker som ligger inne til behandling sentralt, i tillegg til ordinær saksbehandling for medlemmer lokalt i selskapet. Som nevnt innledningsvis så tar denne prosessen naturligvis i enkelte tilfeller noe lengre tid da det etter hvert er flere og flere som har reist på ferie.

God helg folkens hilsen oss på klubbkontoret.