Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 27

God helg folkens, da var fredagen her igjen. Det er noe roligere tider på klubbkontoret nå ettersom en god del av ledelsen i bedriften holder er på ferie og dermed har det vert mindre møte aktivitet en normalt.

Vi har så smått kommet i gang med ferie avviklingen her inne på klubbkontoret også, men det enn så lange så har vi fortsatt hatt en god del og henge fingrene i.

Denne uken har vi deltatt blant annet på ett ekstra ordinært forbundsstyre møte i tillegg til at vi har arbeidet en hel del med ordinær saksbehandling for våre medlemmer. I tillegg til at vi har samlet trådene etter meklingene i årets lønnsforhandlinger.

Som de fleste av dere fikk med dere så ble lønnsoppgjøret på OBF avtalen nedstemt av fagforeningen lederne, og de gikk dermed ut i streik. Men de la opp til ett aggressivt streikeuttak som ville ramme både olje og gasseksporten relativt hardt, og dette førte til at regjeringen reagerte ganske umiddelbart og oppgjøret gikk dermed til tvungen lønnsnemd ganske så raskt.

Dermed ble vi i denne omgangen ikke berørt av denne streiken, noe som vi ville ha blitt om den hadde fortsatt til i morgen. Da hadde nemlig ledere hadde varslet en opptrapping som sannsynlig ville fått konsekvenser for flere av de riggene som vi har kontrakt på.

Det har også blitt utført en del administrativt arbeid som har hengt igjen litt blant annet så ble det vedtatt på årsmøtet at den lokale kontingenten ble oppjustert med 50kr i måneden. Det med bakgrunn i en relativt stor økning i kostnaden på de kollektive forsikringene som vi har i IE Archer. Om en husker noen år tilbake så gikk forsikrings kostnadene ned og den gangen justerte vi den gangen ned den lokale kontingenten.

Selv om at vi aller helst skulle beholdt den nedjusterte satsen så ble nødvendig og foreta denne justeringen for og ikke gå i underskudd. Men vi utsatte justeringen til nå i juli etter lønnsoppgjøret var ferdigstilt. I stede for og foreta justeringen i mars etter vedtaket på årsmøtet.

Wireline avdelingen har etter oppstarten på Equinor hatt en rekke leveranser som har utløst bonuser til avdelingen. Og en del av denne bonusen er øremerket til velferden for de ansatte. Som noen av dere kjenner til så har vi en godt etablert velferd for de offshore ansatte og i den forbindelse blir velferdsdelen av bonusen forholdsmessig fordelt mellom on og offshore.

For de offshore ansatte blir da denne delen innbetalt til velferden for de offshore ansatte slik som en gjør i boring. Det kan være vert og merke seg at støtte for velferdstur har blitt økt til inntil 3000kr per ansatt. Du kan lese mer om velferden for de offshore ansatte HER. For de onshore ansatte i Wireline så er det blitt dannet en egen velferdsklubb og en kan få mer informasjon om dette ved å kontakte komiteen i wireline som består av personer fra de forskjellige lokasjonene og avdelingene:

  •          Hanne Winterhus (HR)
  •          Kirill de Klerk (Verksted)
  •          Aina Meling (Innkjøp, Husøy)
  •          Laimis Ciuras(Teknisk)
  •          Lars Rune Moberg (Operasjon, Bergen

Det er også gledelig og kunne informere om at de andre års lærlingene som fullfører fagbrevet sitt i wireline nå til høsten. Og som tidligere også har tatt fagbrev i plattformboring får tilbud om ansettelse i selskapet fra etter endt læretid.

Og med det så vil vi ønske dere alle en fortsatt fin helg og en god sommer 😊