Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 26

Hei folkens, vi vil starte med og beklage forsinkelsen på forrige ukes info. Den ble skrevet forrige fredag og lå klar til publisering, men vi ventet på en avklaring som ikke kom før litt senere. Og når vi da fikk det vi ventet på ble lagre knappen benyttet i stede for publisere, også ble det ikke oppdaget før nå.

Denne uken har en vert tilbake på kontoret i Stavanger, selv om at mesteparten av tiden denne uken gikk mer på individuell saksbehandling så har vi også denne uken hatt fortsatt med forhandlingene i wireline. Vi har som tidligere i prosessen også nå hatt en god dialog med de tillitsvalgte, men foreløpig er en ikke kommet frem til noen enighet i denne saken.

Vi har også vert i møte sammen med SAFE og vernetjenesten i ett innledende møte i forbindelse med anbudsarbeid, Det blir antakelig flere slike møter i tiden fremover. Uten om det kan vi nevne at når det gjelder kontrakter som vi allerede har, så er tilbakemeldingene veldig positive fra kunden sin side og vi har god tro på aktivitets økning totalt sett mot slutten av året.

Klubben har også denne uken hatt flere møter med representanter fra forbundet sentralt, dette har da i stor grad vert i forbindelse med pågående saker samt de pågående forhandlingene.

Når det gjelder dere som arbeider for Aker BP som får forlenget reisetid pga restriksjoner ifm korona, så er det kommet tilbakemelding om at noen har ført på feil kost koder i ifs. Vi vil minne om at dem av dere dette gjelder skal føre ventetid på den ekstra tiden som brukes.

Vi videreformidler også følgende melding fra selskapet i disse ferie tider: Archer anbefaler sterkt alle ansatte til å følge UDI’s reiseråd for privatreisende. Reiser som gjøres utover anbefalinger kan føre til karantene ved tilbakekomst til Norge. De oppfordrer derfor alle å gjennomføre alle private reiser i tråd med det til enhver tid gjeldende reiseråd, slik at slike situasjoner unngås.

Når det gjelder de ansatte som er tilknyttet bedriftens helårs reiseforsikring i Europeiske, så blir følgende retningslinjer lagt til grunn:

  • Ferie- og fritidsreiseforsikringen i Europeiske gjelder ikke for reiser til de land som Utenriksdepartementet fraråder å reise til.
  • Europeiske Reiseforsikring dekker avbestilling til alle land Utenriksdepartementet fraråder å reise til. Se nærmere regler og retningslinjer for avbestilling og refusjon på Europeiskes hjemmeside: https://www.europeiske.no/privat/hjelp-ved-skade/avbestilling-av-reise
  • Reiseforsikringen er gyldig på reiser i Norge og i land eller områder hvor UDs reiseråd er opphevet.
    –  Fra 15. juni gjelder reiseforsikringen for de land/områder som myndighetene har åpnet opp for. Se nærmere info i linken under.
  • Alle som reiser til utlandet må sette seg inn i norske og andre lands regler for reiser og smittevern.

 

Da gjenstår det bare og ønske dere alle en god helg.