Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 26

Hei igjen og nok en gang god helg folkens og god sommer. Slutten av juni var en hektisk periode for oss på klubbkontoret med mekling både i OSA oppgjøret og i NR forhandlingene. Som de fleste har fått med seg så endte begge meklingene med forlik og en unngikk dermed streik på begge avtale områdene.

Når det gjelder meklingen til OSA så er det sendt ut egen informasjon om dette og vi vil på grunn av det bare repetere hovedlinjene i denne ukes informasjonen. Satsene i lønnsmatrisen for OSA økes med 25.000 kroner fra 1.juni 2022. Dette sammen med ansiennitetsutviklingen per 1. januar 2022 utgjør totalt 32.200 kroner, altså det samme som sokkelavtalene fikk.

I tillegg til det så ble skift- og nattillegget ble økt med 4,50 kroner per time. Og helligdagsgodtgjørelsen ble økt fra 2120 kroner til 2200 kroner per dag.

***

I meklingen på flyteriggavtalen mellom Norges Rederi forbund (NR) og fagforeningene (IE, SAFE og DSO) ble det oppnådd enighet natt til torsdag noen timer på overtid. Det var utfordrende forhandlinger, men vi kom tilslutt frem til ett resultat som alle organisasjonene kunne stille seg bak.

Enigheten innehold følgende: Ansatte på flyteriggavtalen, fikk et generelt tillegg på 37.000 kroner per år, inkludert feriepenger. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift ble det enighet om et generelt lønnstillegg innenfor en ramme på 3,7 prosent, minimum kroner 37.000 per år, inkludert feriepenger.

Også ble satsene for Nattillegget økt fra 90 til 97 kroner, og helligdagstillegget ble økt fra 2110 til 2200 kroner. Det ble også foretatt økning i flere andre tillegg i avtalen kan nevene blant annet så ble Vikariat i høyere stilling økt fra 450 til 550kr. Røykdykker tillegget økte fra 450 til 500 og rengjøring av smittelugar for de i forpleiningen ble økt fra 500 til 550kr.

En ble også enige om at pkt 6.1 i improvisert nattelosji på 445 kr i avtalen skulle strykes og en vil i stedet bli kompensert ihht pkt 6.12 Deling av enkelt lugar som er på 952 kr. Dette punktet gjelder nå også for individuelt avlønnede som tidligere var unntatt grunnet pkt 4 i avtalen.

Det er også verdt å merke seg at vi fikk økt grensen for starten av avkortning på trygghetsforsikringen fra 55 til 57 år (og varer til 62 i stedet for 60 år). Dette er beregnet å koste rederne 1200kr pr ansatt pr år og kommer i tillegg til de foregående og blir da også en del av dette oppgjøret, selv om at vi ikke har valgt og henvise til dette som en del av den totale rammen.

En fikk også styrket definisjonen for velferdspermisjon til å inneholde svigerbarn som en del av nærfamilie, noe som denne definisjonen tidligere ikke har inneholdt. Dette kommer på toppen av flere andre ytterligere styrkninger av teksten i flere punkter beskrevet i tariffavtalen. Samt nedsettingen av flere relevante utvalgsarbeid.

For de individuelt avlønnede så har vi fått noen tilbakemeldinger om at en helst hadde sett for seg at rammen var høyere en det som en kom til enighet om i forhandlingene. Men nå er det riktignok slik at for denne gruppen skal vi også ha lokale forhandlinger slik som foregående år og vi vil naturligvis forsøke og forhandle frem ett så rettferdig oppgjør som mulig.

Og selv om at vi ikke skulle lykkes med og bedre ramme vilkårene så er det som er resultatet fra årets forhandlinger slik at det vil gi ett minste tillegget på 37000 kroner, og det er det høyeste minste tillegget satt så langt tilbake som vi har oversikt over og det har ikke vert så høyt de siste 12 åra på NR avtalen. Enn kan ikke heller finne ett høyere tillegg på noen av Operatør Boring og Forpleinings oppgjørene for i perioden fra 2004 frem til i år, og da inkludert både generelt tillegg og etterslep.

Hva det endelige resultatet blir vil vi få klarhet i når de lokale forhandlingene er ferdigstilt. Det samme gjelder forhandlingene for individuelt avlønnede på OSA avtalen samt de lokale forhandlingene for land ansatte. Vi har ikke noen konkret dato for når dette skjer, men det blir sannsynligvis ikke før etter at flesteparten har avviklet ferie. Og vi vil komme mer tilbake til dette når vi har mer informasjon.

***

Når det gjelder klubb sammenslåingen med DeepWell klubben så er nå medlemmene som var i DeepWell overført og vi er nå en fagforening i IE, her i selskapet. Vi ser frem til ett godt samarbeid med tillitsvalgte som kom over her.

Det ble i slutten av møtet også diskutert med ledelsen i Wireline / logging mulighetene for og se på og etablere en landbasert ressurs som kan være med og støtte logge operasjoner i havet. Dette arbeidet er foreløpig i start fasen og vil komme med mer informasjon også her når vi vet noe mer.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.