Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 26

Hei og god fredag folkens, som dere kunne lese i forrige uke info så var sist uke ganske så hektisk for oss på klubbkontoret med mange møter. Denne uken står da i sterk kontrast til denne uken da vi bare har hatt en del færre møter.

Men det har uansett vert mange saker og henge fingrene i for oss her inne og mye av tiden har gått med til og behandle innmeldte saker og henvendelser fra våre medlemmer både på epost og telefon. Ferie tiden står for dørene og det har derfor viktig og få avklare det som er mulig før de som vi eventuelt må drøfte dette med har reist på ferie.

Klubben deltok også med på ett kort møte der temaet var levetids forlengelse for Statfjord og Gullfaks feltet. Det skal utarbeides en gruppe som skal sette seg ned for og kartlegge hvilke utfordringen dette vil medføre og hva som skal til for og få dette til på en god måte.

Det var også ett møte med ledelsen i logging i wireline der det ble diskutert etablering av GFE rollen (General Field Engineer), og evt hvilken stillings beskrivelse en slik stilling skulle ha. En snakket også litt om hvilke kriterier som må til for en slik forfremmelse samt litt om hvilken lønnsjustering dette vil medføre. Det ble ikke konkludert i dette møtet og en vil fortsette disse drøftelsene i fremtidige møter.

En har også arbeidet med avtalen for arbeid i utlandet for wireline denne uken, men også her gjenstår det noen drøftelser før vi vil ha en avtale er på plass.

Selv om at forhandlingene med bedriften til tider har vert tøffe, så har vi i sammen med bedriften den siste tiden klart og komme til enighet i flere store og viktige saker som både bedriften og de ansatte kan leve godt med. Og bedriften har vist stor vilje til å forsøke å komme frem til enighet i pågående saker noe som er meget positivt.

Og med det vil vi ønske dere alle en riktig god helg.