Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 25

Da var fredagen her igjen og i alle fall her i distriktet så holder været seg fortsatt veldig bra. Vi håper at dere alle nyter været så best dere kan om det så er og fyre opp grillen, ta seg en avkjølende dukkert eller legger ut casing offshore.

Denne uken har det gått mye tid til møte virksomhet for oss på klubbkontoret. Vi har deltatt på forhandlingsmøte med bedriften angående særavtalen til wireline. Vi har også deltatt på flere andre møter denne uken både styremøte med bedriften, månedsmøte, NR forum og sist men ikke minst AU møte i klubben.

For å starte med det siste først så var det veldig greit og endelig få komme i gang med AU møte i klubben igjen. Etter planen skulle vi avholdt dette møtet for en tid siden, men pga korona situasjonen så har dette vert noe som har måtte latt vente på seg. Etter planen nå så vil vi i løpet av kort tid også kalle inn til styremøte i klubben.

På NR forumet så ble det sett litt på årets lønnsforhandlinger som er utsatt til høsten, og hvordan en skal legge opp løpet for dette etter sommer ferien. I tillegg ble det snakket en del om restriksjonene på helikopter trafikken til og fra sokkel i sammenheng med korona, det er mulighet for at det vil komme endringer her slik at man etter hvert går tilbake til normalen med 19 personer på hver flygning. Uten om det så var det en runde rundt borde hvor en snakket om hvordan hver enkel bedrift var påvirket av dagens situasjon.

Virksomhetsoverdragelsen på Ekofisk nærmer seg også med stormskritt, vi har i den forbindelse nok en gang sendt ut en epost til dem som dette gjelder. Denne eposten dreier seg i all hovedsak om informasjon i tilknytning til forsikringene som vi har i klubben så om du er en som snart skal over til Odfjell. Bedriften har også denne uken sendt over kontakt info på alle som skal VOD til Odfjell. I tillegg så har vi sendt oppdaterte medlemslister over våre medlemmer som skal over til klubben i Odfjell, så vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på Archermailen din i tiden fremover.

Når det gjelder forhandlingene på særavtalen til WL. Så dreier det seg i korte trekk om at bedriften viser til utfordringer i forhold til det varierende aktivitets nivået i brønnservice, som både har blitt påvirket av korona pandemien og oljeprisen. Samt det å kunne drive på en økonomisk bærekraftig måte. Selv om at det nå ser ut som at fremtids utsiktene har bedret seg siden forhandlingene startet så er det fremdeles usikkerhetsmomenter en må ta hensyn til. Vi vil fortsette disse forhandlingene neste uke.

Med vennlig hilsen oss på Klubbkontoret.