Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 25

God helg folkens, nå var fredagen her igjen og vi er tilbake med en oppdatering på hva vi har arbeidet med på klubbkontoret denne uken. Det har vert flere forhandlingsmøter med bedriften denne uken spesielt med wireline avdelingen.

Vi har også hatt månedsmøte med bedriften denne uken, på dette møtet var det flere ulike tema som ble diskutert som normalt. Men vi brukte en god del tid på er den planlagte aktiviteten i plattformboring, da det har vert mange uoversiktlige faktorer over en tid her. Og det er ikke bare gode nyheter og komme med her dessverre. Når det gjelder Valhall så reduserte de nylig bemanninga om bord, dette personellet er i all hovedsak omplassert på fast skift rundt forbi.

Gyda som vi driver P&A på er estimert og være ferdig til høsten, foreløpig er det september som er sagt, dette skulle passe bra med den planlagte oppstarten av en tredje borestreng på Statfjord. Men vi har nå fått beskjed om at det ikke blir noen oppstart på Statfjord til høsten. Og når det gjelder Njord så har vi fått beskjed om at har fått utsatt oppstarten sin til våren 2022

I tillegg til det så vil også Njord redusere bemanningen den har om bord allerede fra 1 juli til en POB på 6. Det var en stund ett håp om og få beholde noen flere om bord på riggen, men dette har vi tilsynelatende ikke lykkes med. Dermed vil noen bli midlertidig overført til ressurspoolen i 3 mnd, vi er enige med bedriften at en skal forsøke så langt det lar seg gjøre og benyttet dette personellet slik at de følger tilnærmet samme rotasjon som de har i dag. I tillegg til at en skal ta hensyn til de som har planlagt ferie.

Ettersom hverken Statfjord eller Njord starter opp i år, i tillegg til en redusert bemanning på både Valhall og Njord i tillegg til at Gyda vil gå ned i bemanning når kampanjen der er ferdig så vil vi dessverre igjen stå i en overtallighet i plattformboring. I den forbindelse har vi hatt møter med bedriften med hensikt om å finne fornuftige måter å løse utfordringene på.

Snittalderen i selskapet er pr i dag relativt høy, og bedriften starter blant annet med å kartlegge hvilke planer de som er 60 + har. Vi understreker at dette på ingen måte er for og presse noen til og gå av med pensjon, men det er for og for å kunne danne seg ett bilde over hvor stor overtalligheten vil bli. I tillegg så driver Wireline avdelingen og bemanner opp i disse dager ifm blant annet Equinor kontrakten. Så om det er noen av dere som kunne tenke dere å prøve dere som operatør i wireline så oppfordres du til og kontakte Gard Lunde på mail.

Som flere av dere har fått med dere så har vi i lang tid forsøkt å løse situasjonen med uavklart sokkelkompensasjon og arbeidstidsordninger for wireline avdelingen. Det er gledelig å endelig kunne melde om at vi nå har kommet til enighet om disse to sentrale punktene, som utgangspunkt for ny særavtale.

Arbeidstidsordningene vil i all hovedsak bli uendret i praksis, hvor man fortsetter med disponibelplaner basert på 3-3-2-4 rotasjon, hvor dedikert anhukerpersonell på COPNO-operasjoner fortsetter på 2-4 disponibelplan. Når det gjelder dedikert personell så vil de 6 første månedene av de nye kontraktene for COPNO og Equinor anses som prøveperioder, hvor man etter denne perioden vil evaluere om det lar seg gjøre å opprette skiftplaner basert på 2-4 rotasjon for dedikert personell.

Enighet om ny sokkelkompensasjon omfatter en omlegging fra fast avtalt beløp pr. dag, til en sats definert av en avtalt prosentsats av den individuelle lønnen for det trinnet man er på, eller den individuelle lønnen som gjelder for den enkelte. Denne avtalte satsen er 21 % av grunnlønn, som da medfører at bedriftens ensidige praksis med 47 % sokkelkompensasjon opphører.

Den nye satsen vil medføre at gruppen individuelt avlønnede vil få mer av lønnen over på fast grunnlønn, og de som er på lønnsmatrisen vil nå få en betraktelig lavere sokkelkompensasjon en de som de har hatt etter at bedriften la om innrettingen for sokkelkompensasjon i fjor. Men i forhold til den tidligere avtalte satsen på kr 582 per dag fra før omleggingen i fjor vil en få en noe lavere grunnlønn.

Den nye ordningen vil sørge for at alle har like stor andel av sin egen lønn fordelt på fast grunnlønn og variabel sokkelkompensasjon.

Klubben vil legge ut oppdaterte lønnsmatriser på sine nettsider med kalkulator for finne sokkelkompensasjon for individuell lønn. Lønnsmatrisen ligger også vedlagt her.

Det gjenstår fortsatt en del drøftinger vedr. øvrig innhold særavtalen, samt å avklare gyldighetsbestemmelsen i foregående avtale. Den nye sokkelkompensasjonen vil likevel få virkning fra juli 2021, og tas inn i særavtalen når de øvrige drøftelsene er avklart og vi kan enes om den nye avtalen.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.