Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 24

Hei og god helg folkens, da var vi her igjen med en liten oppdatering av hva vi har drevet med på klubbkontoret den siste tiden. Det har som sikkert flere av dere har fått med dere vert travle tider i det siste og vi har dessverre ikke fått mulighet til å besvare alle henvendelsene så rask som vi hadde ønsket.

Forrige uke deltok vi som observatører først på formøte til meklingen i operatør boring og forpleining (OBF) oppgjøret i Oslo før vi var med på selve meklingen som startet fredag 10 juni. Selve meklingen ble avsluttet på søndag formiddag 11 timer på overtid resultatet av meklingen kan du lese om i her.

På mandag var det formøte til meklingen for flyterigg avtalen med NR sin forhandlings delegasjon hvor vi diskuterte. Av praktiske hensyn ble også dette møtet gjennomført i Oslo. Meklingen til flyterigg avtalen kommer nå i slutten av måneden.

Tirsdag og onsdag deltok vi først på forbundsstyre møte og deretter på landsstyre møte til p Energi. Her ble en rekke saker for hele forbundet behandlet og årsrapporten fra i fjor ble gjennomgått og vi fikk fremlagt rapporter både fra revisor og kontroll komiteen.

Etter dette på torsdagen var det styremøte i Archer og vi gikk igjennom tallene fra forrige kvartal, vi leverer fortsatt solide tall selv om at de er noe lavere en på tilsvarende periode i fjor. Det har en sammenheng med den reduserte aktiviteten i selskapet med mange revisjons stanser samtidig blant annet.

Vi hadde også denne dagen møte med nåværende og tidligere leder i IE klubben fra DeepWell (DW). Og det har nå blitt besluttet at klubbene blir slått sammen. Dette skjer i forbindelse med at Archer og DW ble fusjonert sammen i begynnelsen av året. IE klubben i DW har fortsatt inntil nå for og få på plass nødvendige avklaringer.

Bjørn Harald som var leder i DW klubben vil nå frem til neste årsmøte være observatør i styret til IE Archer. Og han vil bli frikjøpt 50% frem til neste årsmøte. Slik at han kan være med oss og forhandle med bedriften, slik at også tidligere DW ansatte er representert. Dette er veldig positivt for oss alle og vi ser frem til og samarbeide med Bjørn Harald i tiden som kommer.

Sammen med SAFE har vi også denne uken blitt enige med bedriften om protokoll for velkommen om bord møte som kjøres på Equinor installasjoner. Vi er nå enige om at dette møtet er pålagt fra operatør. Og derfor skal dette møtet kompenseres med overtid for medgått tid. Vi er også enige om at denne avtalen er gjeldende fra er gjeldende fra og med 1.november 2021.

De av dere som har ført timer på dette til nå og som har fått timene overført til dispute vil få dem etterbetalt. De av dere som har måtte delta på dette velkomst møtet og som ikke har ført timer må kontakte HR koordinator og bli enige om hvordan dette skal føres.

Neste uke er vi tilbake på kontoret i Stavanger hvertfall noen dager, selv om at vi har ett ganske tett pakket program så håper vi og få tatt igjen litt av de arbeidet som vi har rukket over.

Og med det så vil vi ønske dere alle en fortsatt flott helg med vennlig hilsen oss inne på klubbkontoret.