Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 24

Hei og god fredag folkens. Denne uken har det som kjent vert mekling på flyterigg området, og i forkant av meklingen gikk mye av tiden til og forsikre oss om at en var forberedt uansett hvilke utfall meklingen kunne føre til.

Vi kom til enighet med NR i meklingen som dere sikkert har fått med dere, og dere kan lese mer om selve meklings resultatet i forrige artikkel. Vi er godt fornøyde med at vi klarte å komme til en enighet som sikrer kjøpekraften til våre medlemmer på flyterigg området.

Det kom inn både i forkant og under meklingen en del henvendelser på epost hvor det ble etterspurt konkret hva våre krav i forhandlingen var. Og det kan være at noen av dere ikke var helt fornøyde med de svarene som dere fikk. I en mekling så dreier det seg om at begge sider strekker seg for å finne en løsning, dermed vil det ikke være mulig og gi ett konkret svar tilbake på slike henvendelser.

Det var i årets forhandlinger ett solid og godt samarbeid mellom de ulike fagforeningene og som alle stod løpet ut i forhandlingene og meklingen, noe som en tror var en viktig bidragsyter til det resultatet som vi til slutt satt igjen med.

Det som gjenstår nå i årets lønnsoppgjør for flyterigg området er de lokale forhandlingene for de individuelt avlønnede. Vi har her hatt dialog med bedriften og har håp om at vi kan få gjennomført dette om ikke så alt for lang tid. Vi vil også her komme tilbake med mer informasjon når dato for forhandlingene er fastsatt.

Gave G saken som vi har hatt pågående siden virksomhets overdragelsen fra KCA i 2018 er en annen sak som vi har arbeidet med denne uken. Saken dreier seg i hovedsak om kvalifiseringskravet 5 års forutgående tjenestetid på denne overenskomsten, og forståelsen av den teksten. Vi har hatt en del medlemmer som har arbeidet en årrekke på NR avtalen også ble VOD til KCA før de så returnerte i 2018 og så gikk av med pensjon og fikk avslag på Gave G pensjonen.

Dette har vert en lang og krevende sak og det er flere faktorer som har spilt inn her, for det første så har denne ordningen hatt en tilknytning til PST eller også kalt sjømannspensjonen. Denne ordningen ble endret av Regjeringen og Stortinget i 2019 og vedtatt av Kongen i statsråd i 2020. Så måtte en avklare hva denne endringen medførte for oss. Deretter så fikk vi ny saksbehandler sentralt.

Selv om at det har tatt lang tid og behandle denne saken så kan vi med sikkerhet foreløpig heller ikke si noe om når en eventuell endelig avgjørelse vil kunne skje. Men det blir fortsatt jobbet aktivt med saken, og den ligger pr nå inne til behandling sentralt. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om denne saken etter hvert.

På grunn av sykdom på klubbkontoret vil vi i en periode i tiden fremover også ta inn en vikar på klubbkontoret for og hjelpe oss frem til vi igjen er fulltallige. AU i klubben har vert i dialog med flere ulike kandidater, og vi vil komme med mer informasjon om hvem som trer inn i dette vikariatet når alle detaljene er klarlagt.

Og med det så vil vi på klubbkontoret ønsker dere alle en riktig god helg