Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 23

Då var vi kommet til juni, og sommeren er endelig kommet, her på Vestlandet har vi iallfall hatt brukbart vær den siste uken, og vi håper det fortsetter også i helgen som kommer selv om at det pr nå er noen grå skyer på horisonten.

Som vi skrev forrige uke så hadde vi sendt ut litt info i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen på Ekofisk, i etterkant av dette fikk vi tilsendt noen flere spørsmål fra våre medlemmer på ting som de lurte på ifm overdragelsen. Vi har undersøkt det som det ble spurt om og har i dag sendt ut svarene på det som har blitt etterspurt på mail til de som er på Ekofisk.

Ellers har en del av uken gått med på og bistå enkelt medlemmer med saker som de har hatt, det har vert alt fra tap av helseattest til reiseregninger som av ulike årsaker ikke har blitt utbetalt, til mer ordinære tariffmessige spørsmål.

Vi har også denne uken videre forhandlet med bedriften om den lokale særavtalen for de som arbeider i wireline avdelingen. Og det har blit avholdt flere møter både med bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i wireline. Status pr nå er at vi oversendt ett forslag til løsning til bedriften til vurdering, og venter på en tilbakemelding på det. De ansatte i wireline vil bli videre informert løpende hva som skjer videre.

AMU

Klubben har også denne uken deltatt som representant på AMU møte med bedriften, det var ikke noen nye ekstraordinære saker til behandling på årets andre AMU møte. Men i tillegg til dagens agenda, fikk vi en gjennomgang av årsrapporten til bedrifts helsetjenesten, hva de har arbeidet med og hvilke arbeidsmiljø kartlegginger de hadde foretatt. Det ble også en del diskusjon om Korona pandemien og hvordan dette har påvirket selskapet, både i forhold til arbeidsmetoder, hjemmekontor, og våre operasjoner og samt hvordan det har påvirket sykefraværet.

Sykefravær

Gjennom perioden vi har vært i ser vi generelt en betraktelig økning i sykefravær, hovedsakelig relatert til COVID-19 situasjonen. Forventer at prosenten vil gå ned i tiden fremover. PD offshore mars 8,46 % april 6,78 % mai 4,16 % – vi nærmer oss tilbake til normalen, YTD 5,4 %. PD Onshore ingen store endringer, lavt sykefravær. Wireline offshore veldig høyt sykefravær mars 10,9%, april 8%, land svært lavt under 2%. Oiltools mars 4-5%, april 1,7 %, liten økning i mai, men fortsatt lavt. Engineering høyt fravær ifht normalen offshore på ca. 3,5 % i mars/april, onshore under 1 %.

Operasjonell status

Equinor: har vert noen hendelser siden forrige AMU, som det jobbes mye med og en har sett en bedring den siste perioden, men viktig og fortsatt holde høyt fokus. Veldig bra HMS arbeid ute bra rapportering. Operasjonelt sett er det 10 operasjoner (inkl. Topaz). Topaz mobiliserte 15 april, nå er alle store moduler på plass veldig bra innsats i havet.

Repsol: Grønn status siden sist. Stort fokus på COVID-19. Forrige HMS møte fikk Archer skryt av Repsol. Bråstopp i operasjon 7.mars pga COVID-19, nedbemanningen startet 21 mars, har nå 6 POB idle rig, foreløpig meldt om oppstart i 2021. Utfører generelt vedlikehold og assisterer Repsol kranoperasjoner. På land jobbes det med planlegging av brønner, det er planlagt et noe utvidet scope for Repsol operasjoner, nyhet kommer på portalen i løpet av kort tid.

Aker BP: Veldig fornøyd med HMS leveransen over lang tid, 9.mai. passerte vi tre år uten fraværsskade. God tilbakemelding fra kunde, nesten full score hver uke. Operasjonelt vært i borestans siden mars, er i en boreintervensjonskampanje. Veldig endra situasjon for Aker BP, pga COVID 19. På Valhall blir det stopp i boring frem til ut i 2022, kommer til å avslutte intervensjonskampanjen i starten av sept, permanent plugge brønn og gjøre klart for warm stack i starten av oktober. Ula har hatt høy aktivitet med brønnintervensjon, jack up som har holdt på med borekampanje der er ferdig iløpet av en måned og forlater Ula. Sannsynligvis en måned til med wireline arbeid. Usikkert om Archer får fortsette på Ula. Archer har kontrakt med AkerBP frem til 31.12.2020.

ConocoPhillips: God periode hele 2020, god rapportering. Ifm COVID 19 har det vært gjort mye godt arbeid ute, det er ett godt arbeidsmiljø ute og man forholder seg til reglene. Operasjonelt 5 gode måneder, Eko X har levert siden januar, to brønner ferdigstilt. Planlagt oppstart Eld B ble som kjent kansellert og utsatt til 2021 som følge av COVID-19 og usikkerhet. Fra 23 mai er Eld B warm stacked. Eko K stort sett warm stack, noe resertifisering og klargjøring for oppstart. 60 dagers varsel sendt til Odfjell med oppstart august, det positive med det er at permitterte vil bli tatt inn igjen, da som en del av virksomhetsoverdragelsen. Archer går av kontrakt med ConocoPhillips etter 30.06.2020, vi ønsker de som går over til Odfjell lykke til. Bedriften og vernetjenesten vil også takker HVO Rune Storbukt for det godt arbeid han har utført over en lang periode for Archer.

Wireline: Stabil bra trend på rapportering offshore over målsettingen. Gode sikkerhetsresultater. Operasjonsfaktor for Q2 2020 ligger rett over målsetning. Aktivitetsnivå pr COPNO, aktiviteten er på mellom 3- 4 operasjoner og vil holde seg slik gjennom 2020. Repsol, P&A fase 1 er ferdig, fase 2 utsatt med planlagt oppstart Q1 2021. Yme WL kampanje litt forsinket med planlagt oppstart tidligst desember 2020. Vår Energi, 5 måneders WL kampanje ferdig med gode tilbakemeldinger. Ikke planlagt noe mer Wireline aktivitet for Archer på Ringhorne videre. Diverse ad hoc arbeid for WintershallDea og completion på Tr. Artic har pågått pr completion og planlagt avsluttes siste brønn juli. Shell Borgland Dolphin Knarr kampanje nærmer seg slutten ferdig uke 23. Okea Draugen Wireline kampanje, utsatt til Q1 2021. Equinor, Martin Linge – HPHT. Utsatt og planlagt oppstart tidligst Q1 2021.

Engineering: God HMS, forbedring i kvalitetsarbeidet vårt, høyere kvalitet i arbeidet vårt, men fremdeles pågående tiltak for å bli enda bedre. Hjemmekontor for mange ansatte, produktiviteten har ikke gått ned. Påvirket av situasjonen som alle andre, ad-hoc småjobber kommer ikke like ofte lenger, og det tar lenger tid fra bestilling til utførelse og en del forskyvinger. Enn så lenge en del arbeid. Mye arbeid på SFA og klargjøring av boreanlegg. Nylig levert diverse studier på flere rigger. Stort sett god feedback fra kunde. Gode konstruktive tilbakemeldinger både fra kunde og PD. Ønsker fortsatt det gode samspillet med PD i prosjekter fremover. Noe arbeid for AkerBP. Jobber med Copno for å fortsatt ha en engineering avtale her.

Som en kan se på ut fra den operasjonelle statusen så er det ekstremt mye bra arbeid som dere utfører på vegne av selskapet både on og offshore. Selv i denne svært krevende tiden som vi er oppe i det står det stor respekt av. Og vi vil ønske dere alle en riktig god helg

Med vennlig hilsen oss på Klubbkontoret.